{LNG: 'tit-reklama'}

Proč zateplovat

Až 75 % energie, kterou spotřebujete v domácnosti, připadá na vytápění. Kombinací tepelné izolace s osazením tepelné regulace můžete uspořit až 60 % ze současné spotřeby tepla. V konečném důsledku to může znamenat úsporu téměř poloviny finančních výdajů za energie.

 
Tím ale výčet výhod tepelných izolací zdaleka nekončí, kromě již zmíněné úspory se výrazně zlepší kvalita bydlení. V zimě se zlepší pocit pobytu v místnosti, protože okna i stěny budou mít vyšší povrchovou teplotu. Parná léta zase budou o něco snesitelnější, protože se sníží teplota v interiéru. Vhodné a kvalitně provedené tepelné izolace výrazně omezují kondenzaci vodní páry v konstrukci. Z domu či bytu zmizí současné plísně skryté mnohdy okolo oken, nebo pod plovoucí podlahou.

Tepelné izolace významně prodlužují životnost domu, protože zdivo není vystaveno působení povětrnostních vlivů a také není tolik tepelně namáháno změnami objemu, tzv. teplotními dilatačními pohyby, které vznikají vysokými rozdíly teplot v zimním (-20°C) a letním období (+45°C). Konstrukce domu přestane praskat a již vzniklé trhliny se přestanou rozšiřovat.


Nechte si vypracovat technický návrh zateplení

Návrh tepelné izolace je komplex úsporných opatření, proto nejvýhodnějším řešením je nechat si vypracovat pro daný projekt technický návrh zateplení, ve kterém bude zateplení přesně popsáno. U větších budov by měl být vypracován tzv. energetický audit, který zhodnotí hospodaření s energiemi a navrhne co nejoptimálnější řešení. Náklady na tyto návrhy se vrátí jak v úsporách za vytápění, tak při výběru správného druhu a tloušťky izolace.


Nechte si sepsat kvalitní smlouvy

Na všechno uzavírejte písemné smlouvy. V České republice bohužel stále neplatí ústní dohoda, proto si nechte všechny sliby stavebních firem sepsat. K sepisování smluv je ideální pozvat nezávislého profesionála a nakonec nechat celou smlouvu přečíst právníkem.
 

Rozložení tepelných ztrát v RD a bytovém domě

Dozor a kontrola

Zajistěte, aby celý průběh prací průběžně kontroloval nezávislý odborník. Chyby způsobené nekvalitní prací mohou naprosto znehodnotit celou investici do zateplení, a pokud nemáte správně postavené smlouvy, nedočkáte se reklamace.


Výběr zateplovacího systému

Při výběru samotného zateplovacího systému je velice důležité zvolit certifikovaný systém, dodržovat jeho doporučenou skladbu a nekombinovat jej s jinými výrobky.


Zateplujte komplexně

Nezateplujte pouze jednu nejchladnější severní stranu. Při zateplení z jedné strany existuje značné riziko vzniku tepelného mostu s kondenzací vodních par v konstrukci.


Pozor na „výhodné“ nabídky.

Často se můžete setkat například se službami zprostředkovatelů, kteří nabízejí vypracování technického projektu nebo energetického auditu „zdarma“ a poté si vše kompenzují procenty od spřátelených firem.


Neexperimentujte

Raději neexperimentujte s „revolučními“ technologii a vsaďte na kvalitu.

Máte-li volbu mezi vnějším a vnitřním zateplením, zvolte variantu zateplení zvenčí.

Nešetřete na nesprávných místech

 

Názor, že starými okny uniká nejvíce tepla, a proto je třeba dát přednost výměně oken před zateplením stěn, je zavádějící.

Okny opravdu uniká nejvíce tepla, ale efektivita výměny oken, měřená poměrem investičních nákladů k úspoře tepla není nejvyšší. Doba návratnosti investic vložených do výměny oken je totiž mnohem delší, než například zmiňované zateplení stěn.  

 

Souhrn Výhod a nevýhod zateplení
Výhody Nevýhody
Podstatné snížení výdajů za energie
 
Náročné na přípravu i vlastní realizaci
Možnost instalace levnějšího zdroje tepla
(potřeba méně energie na vytopení domu)
 
Vysoké počáteční náklady
(energetický audit, materiál, práce…)
Lepší akumulační vlastnosti stěn
 
Dlouhodobá návratnost investice
Snížení výskytu plísní
 
Náročné na kvalitu práce
Ochrana konstrukce budovy
 
 
Kratší topná sezóna
 
 
Omezení kondenzace vodní páry v konstrukci
 
 
Ochrana konstrukce budovy
 
 

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)