{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

REFAGLASS pěnové sklo

REFAGLASS pěnové sklo - logo
Pěnové sklo REFAGLASS je termoizolační materiál vyrobený ze stoprocentně recyklovaného skla. Má mnoho vynikajících vlastností, jako je tepelná izolace, pevnost v tlaku 11t/m2, mrazuvzdornost, nízká objemová hmotnost, recyklovatelnost, ...
Přejít na detail firmy

Příbram III (REFICA a.s.) 168, 261 01 Příbram

Telefon: +420 318 474 777

Firmy z oboru

Tepelná izolace z pěnového skla

Pěnové sklo je tepelně izolační materiál vyrobený ze surovin používaných při výrobě skla. V současné době se k výrobě čím dál více využívá recyklované sklo. Jedná se o termoizolační materiál s výbornými vlastnostmi využitelný v mnoha oblastech stavebnictví. S výrobou v ČR navíc výrazně klesá jeho cena a rozšiřují se tak možnosti jeho využití.

Tepelná izolace z pěnového skla v plném rozsahu nahrazuje klasické kombinace zažitých tepelně izolačních materiálů používaných ve stavebnictví, jako je polystyren, skelná a minerální vata, keramzit atp.

Vlastnosti pěnového skla

Materiál prakticky nepropouští páru ani nevsakuje vlhkost. Koeficient rozpínavosti je stejný jako v případě oceli či betonu. Pěnové sklo je rovněž velice odolné vůči tlaku, tvarově stálé a nehořlavé. Živostnost materiálu je kvůli výchozí surovině – sklu – téměř neomezená.

Tepelná izolace z pěnového skla se vyrábí a dodává jako štěrk, desky nebo stavební prvky.

Cena pěnového skla

Původně bránila rozšíření této izolace, kvůli nákladnému dovozu, poměrně vysoká cena. Postupem doby se však výroba tohoto materiálu rozšířila i do České republiky, kde se vyrábí z recyklovaného skla, které je zpracováno na skleněné střepy a následně na skleněnou moučku. Skleněná moučka je základem pro výrobu pěnového skla.

Cena tepelné izolace z pěnového skla tak výrazně klesla na hodnotu, kde může konkurovat ostatním tepelně izolačním materiálům. Ceníková cena se nyní pohybuje kolem 1.050 Kč / m3, což je cena srovnatelná například s keramzitem a jedná se o 1/3-1/4 ceny extrudovaného polystyrenu (XPS).

Výhody pěnového skla
Vlastnosti Popis
Tepelně izolační vlastnosti Sklo dokonale zabraňuje propustnosti chladného či teplého vzduchu z okolí.
Vysoká pevnost v tlaku (11 t / m2) V zabudovaném stavu se pěnové sklo vzájemně propojí a dosáhne vynikající tvarové stability.
Nenasákavost a mrazuvzdornost Uzavřené buňky zajišťují absolutní nepropustnost zrna
Nízká objemová hmotnost 150 kg/m3. Jedná se o hmotnost sypaného materiálu, je to 1/10 až 1/20 váhy kamenného štěrku.
Odolnost vůči vnějším vlivům Nepřijímá ani nevylučuje žádné škodlivé látky, je odolné vůči chemickým i mechanickým vlivům (povětrnostní podmínky, hmyz, hlodavci apod.)
Nehořlavost Bod měknutí je nad 700°C, řadíme jej do třídy stavebního materiálu A1.
Trvanlivost Pěnové sklo je vysoce odolné vůči stárnutí.
Zdravotní nezávadnost Materiál nevylučuje žádné škodlivé látky vůči zdraví ani životnímu prostředí.
 

Technické parametry izolace z pěnového skla
Veličina Hodnota
Součinitel tepelné vodivosti 0,06 λ [(W/m.K)]
Objemová hmotnost 150 [(kg/m3)]
Měrná tepelná kapacita 850 c [(J/kg.K)]
Vrstva 20 cm  
Součinitel prostupu tepla U 0,37 [W/(m2.K)]
Tepelný odpor vrstvy R 2,66 [(m2.K)/W)]
Vrstva 40 cm  
Součinitel prostupu tepla U 0,18 [W/(m2.K)]
Tepelný odpor vrstvy R 5,33 [(m2.K)/W)]
 

Možnosti použití ve stavebním průmyslu

  • Pozemní stavby – náhrada za extrudovaný polystyrén, obvodové izolace a drenáže
  • Střešní systémy – odlehčený tepelně izolační materiál pro průmyslové střechy, zelené střechy a terasy
  • Podzemní stavby – tunely, zásepy, izolace nádrží, vodojemů, drenáže
  • Přestavby – odlehčený tepelně izolační materiál pro klenby, mezistropní prostory
  • Inženýrské stavby – násypový materiál pro konstrukce mostních opěr, odlehčení a stabilizace povrchů
  • Dopravní stavby – lehký násyp v silničním/žAelezničním stavitelství, stabilizace problematických podloží

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)
     
R
[(m2.K)/W)]
Tepelný odpor vrstvy, konstrukce Schopnost materiálu, konstrukce zadržet teplo

Čím vyšší hodnota R, tím lépe materiál izoluje
     
λ
[(W/m.K)]
Součinitel tepelné vodivosti Schopnost materiálu vést teplo (za jakou dobu projde teplo daným materiálem)

Čím nižší hodnota λ, tím lépe materiál izoluje
(tím nižší je rychlost prostupu tepla)
     
Rd

μ

Difúzní odpor zdiva
a
Faktor difúzního odporu

Schopnost zdiva propouštět vodní páry

Čím nižší hodnota Rd, tím konstrukce lépe „dýchá“
Čím nižší hodnota μ, tím lépe konstrukce „dýchá“


Hodnota difúzního odporu je dána vztahem Rd= μ * d,
kde d je tloušťka zdiva v metrech
(příklad: 0,1m tlustá stěna z plných cihel (μplná cihla = 9)  Rd = 0,1*9 = 0,9)
     

Akumulační schopnost konstrukce   

Schopnost konstrukce ukládat teplo.

Konstrukce tak napomáhá udržet přirozené klima v interiéru. Akumulační schopnost v teplých dnech zabraňuje přehřátí, v chladných dnech vychlad
nutí

Obecně, čím větší tepelný odpor R konstrukce, tím má horší akumulační schopnost

Teplo lépe akumulují masivnější (těžší) materiály.
(např. plné pálené cihly mají lepší akumulační schopnost než pórobetonové tvárnice)

     

[(kg/m3)]
Objemová hmotnost Hustota materiálu

Vypočítává se poměrem hmotnosti ku objemu tělesa
     
 c
[(J/kg.K)]
 Měrná tepelná kapacita

Množství tepla, které je třeba dodat 1 kg materiálu, aby se ohřál o 1 °C

Čím nižší c, tím méně tepla potřebuje materiál k ohřátí

     


Zdroj: Refaglass.cz

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)