{LNG: 'tit-reklama'}

Způsoby zateplení obvodového pláště domu

Zateplení obvodového pláště zásadním způsobem ovlivňuje energetickou náročnost celé budovy, proto se tepelná izolace fasád aplikuje jak u novostaveb, tak u starších budov. Z hlediska způsobu provádění materiálového řešení můžeme obvodový plášť zateplit čtyřmi způsoby: tepelněizolační omítkou, kontaktním zateplovacím systémem, odvětrávaným zateplovacím systémem a pomocí sendvičového zdiva. Každý z těchto systémů má svá specifika, výhody i nevýhody. Pro lepší představu jsme pro vás připravili jejich krátký přehled.


Tepelně izolační omítky

Termoomítka má znatelně lepší tepelně izolační vlastnosti než omítka klasická, protože kromě klasických složek obsahuje i část tepelně izolačního materiálu (perlit, polystyren…). Přesto je vhodná spíše jako doplňková izolace např. na ostění okolo oken. V porovnání s klasickými materiály totiž dosahuje téměř dvojnásobného součinitele tepelné vodivosti (0,09 W/K m).

Tento druh izolace nachází uplatnění zejména při zateplování exteriéru historických budov, kde klasický tepelně izolační systém nelze kvůli členitým fasádám použít. Při aplikaci jako vnitřní tepelné izolace, je její velkou výhodou paropropustnost (prodyšnost), která brání kondenzaci par v konstrukci.

Souhrn předností a nedostatků tepelně izolačních omítek
Přednosti Nedostatky
Lepší tepelně izolační vlastnosti než klasická omítka Horší tepelně izolační vlastnosti v porovnání s ostatními konstrukčními řešeními
Paropropustnost Náročnější příprava podkladu
Vhodná pro zateplení historických budov Omezení klimatickými podmínkami
(mokrý proces)
Nižší pracnost  
Možná strojní aplikace  

 


Kontaktní zateplovací systémy  (lepené - neodvětrávané - ETICS)

Kontaktní zateplovací systémy patří mezi nejrozšířenější a v jisté míře i nejlevnější zateplovací systémy. Jde o konstrukci bez jakékoliv vzduchové mezery, kde je izolace nalepena a ukotvena přímo na zdi, přes ní jsou naneseny další ochranné vrstvy zakončené vnější povrchovou úpravou (omítkou). Nejčastěji jsou používány výrobky z polystyrénu nebo minerálních vláken. 

Výhodou systému je celistvé zateplení plochy po celém obvodu pláště budovy bez rizika vzniku tepelných mostů.

Nevýhodou jsou vysoké nároky na kvalitu provedení, včetně přípravné fáze (návrh, materiál, podklad) 

Tip: Ideální je najmout si firmu, která dodá kompletní certifikovaný systém kontaktního zateplení (vč. lepidla, armovací tkaniny, penetračního nátěru apod.) a nabízí kompletní služby od technického poradenství, až po realizaci. Ale pozor: na trhu se objevují společnosti, které používají sice certifikované výrobky, ale naprosto nevhodným způsobem (např. při zateplení vnějšího pláště použijí namísto fasádní izolace, izolaci pro vnitřní stěny). Proto vždy vyžadujte certifikát na kompletní zateplovací systém.

 

Ukázka kontaktní izolace
obr.1: Ukázka kontaktního zateplovacího systému

 

Přednosti a nedostatky kontaktního zateplovacího systému
Přednosti Nedostatky
Dobré tepelně izolační vlastnosti Náročné na kvalitu provedení a použité materiály
Eliminace tepelných mostů Přípravná fáze (kvalifikovaný návrh, podklad)
Zlepšení akumulační schopnosti stěn Vyšší difúzní odpor
(omezený prostup vodních par)
Menší tloušťka izolace
(v porovnání s bezkontaktními systémy)
Omezení klimatickými podmínkami
(dílčí mokrý proces)
Zachování původního rázu fasády
(povrch tvoří omítka)
Vyšší pracnost u členitých plášťů
Snadná údržba a opravitelnost Nižší odolnost vůči mechanickému poškození
Technologicky nenáročné  
Cena (finančně efektivní)  

 


Bezkontaktní zateplovací systémy (montované – zavěšené - provětrávané)

Charakteristickým znakem bezkontaktního fasádního systému je volný prostor mezi předsazenou (pohledovou) vrstvou a tepelnou izolací připevněnou na obvodovou stěnu. Díky tomu vzniká provětrávaná mezera, která přirozeně odvádí vlhkost mimo konstrukci budovy.

Bezkontaktní fasády jsou vhodné zejména jako dodatečné zateplení budov s vyšší vnitřní vlhkostí nebo pro budovy jejichž fasáda se obkládá deskovým materiálem. Jako tepelná izolace se nejčastěji používají výrobky z polyuretanu, ovčí vlny nebo celulózy. Na obklady mohou být použity například dřevotřískové, betonové, kovové nebo keramické desky.

Celý systém bezkontaktní fasády je zejména v některých detailech (kouty, osazení oken apod.) technicky a časově náročnější. Cenu ovlivňuje především typ použitého obkladového materiálu a způsob ukotvení 

Pozor na kotvení: Kovové kotvy se mohou jednoduše změnit na tepelné mosty a zvýšit úniky tepla o více než  15 %

 

Ukázka systému odvětrávané izolace
obr.2: Ukázka odvětrávaného zateplovacího systému

 

Souhrn předností a nedostatků systému odvětrávané izolace
Přednosti Nedostatky
Dobré tepelně izolační vlastnosti Náchylnější na vznik tepelných mostů
Možné použití na objekty s vyšší vlhkostí Vyšší pracnost zejména u členitých plášťů
Možnost instalace i za mrazu (suchá montáž) Cena
Životnost  
Omyvatelnost
(dle použitého pohledového materiálu)
 
Snadná údržba a opravitelnost
(možná demontáž nebo výměna poškozené části, bez poškození fasády)
 

 


Sendvičové izolační systémy

Princip tepelné izolace formou sendvičové konstrukce spočívá ve vrstvení materiálů s různými tepelně izolačními vlastnostmi. Velice častý způsobem je vrstvení nosná zeď + tepelně izolační vrstva + (odvětrávací mezera) + vnější přizdívka. Rozdělením na část nosnou a část tepelně izolační umožňuje optimalizovat konstrukci stěn a dosáhnout tak vysokých hodnot tepelného odporu, akumulační schopnosti zdiva i zvukové izolace.

 

Ukázka provedení sendvičové izolace
obr.3: Ukázka principu sendvičového zdiva s tepelnou izolací

 

Přednosti a nedostatky sendvičového systému tepelné izolace
Přednosti Nedostatky
Dobré tepelně izolační vlastnosti Vyšší pracnost a technologická náročnost
Dobré zvukově izolační vlastnosti Řešení bez provětrávané mezery je náchylnější na kondenzaci vodní páry
Možnost aplikace více izolačních vrstev Cena
Protipožární odolnost  
Životnost  

 

 

Názor, že starými okny uniká nejvíce tepla, a proto je třeba dát přednost výměně oken před zateplením stěn, je zavádějící.

Okny opravdu uniká nejvíce tepla, ale efektivita výměny oken, měřená poměrem investičních nákladů k úspoře tepla není nejvyšší. Doba návratnosti investic vložených do výměny oken je totiž mnohem delší, než například zmiňované zateplení stěn.

 

 

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)
     
R
[(m2.K)/W)]
Tepelný odpor vrstvy, konstrukce Schopnost materiálu, konstrukce zadržet teplo

Čím vyšší hodnota R, tím lépe materiál izoluje
     
λ
[(W/m.K)]
Součinitel tepelné vodivosti Schopnost materiálu vést teplo (za jakou dobu projde teplo daným materiálem)

Čím nižší hodnota λ, tím lépe materiál izoluje
(tím nižší je rychlost prostupu tepla)
     
Rd

μ

Difúzní odpor zdiva
a
Faktor difúzního odporu

Schopnost zdiva propouštět vodní páry

Čím nižší hodnota Rd, tím konstrukce lépe „dýchá“
Čím nižší hodnota μ, tím lépe konstrukce „dýchá“


Hodnota difúzního odporu je dána vztahem Rd= μ * d,
kde d je tloušťka zdiva v metrech
(příklad: 0,1m tlustá stěna z plných cihel (μ plná cihla = 9)  Rd = 0,1*9 = 0,9)
     

Akumulační schopnost konstrukce   

Schopnost konstrukce ukládat teplo.

Konstrukce tak napomáhá udržet přirozené klima v interiéru. Akumulační schopnost v teplých dnech zabraňuje přehřátí, v chladných dnech vychlad
nutí

Obecně, čím větší tepelný odpor R konstrukce, tím má horší akumulační schopnost

Teplo lépe akumulují masivnější (těžší) materiály.
(např. plné pálené cihly mají lepší akumulační schopnost než pórobetonové tvárnice)

     

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)