{LNG: 'tit-reklama'}

S ostrahou objektů žádné strachy o vaše bezpečí

Pocit bezpečí sebe sama a svého majetku, to jsou hlavní dva důvody, které odpovídají na otázku, proč uvažovat o zabezpečení jakéhokoliv objektu. Ať už vlastníte rodinný dům, byt nebo průmyslovou či komerční budovu, existuje několik způsobů, kterými jej lze ochránit.

Jednou variantou je řešení, které lze nazvat preventivním. Jeho úkolem je minimalizovat šance potenciálního zloděje na úspěch v jeho snažení. Stoprocentní účinnost zde však neplatí. Hovoříme o tzv. pasivních bezpečnostních prvcích. V konkrétní mluvě se jedná o bezpečnostní dveře, sledování prostoru kolem objektu kamerami nebo detektory s různými vlastnostmi.

Kamerové systémy

Kamerové systémy nabízejí nejen online monitoring objektu, ale především nahrávání záznamu, který lze v případě potřeby použít jako důkazní materiál. Kamery se umisťují na logisticky důležitá místa, jako jsou vchody do objektu, okna apod. Všude tam, kde je pravděpodobnost vniknutí nejvyšší.

Elektronické zabezpečovací systémy

Zabezpečení objektu pomocí moderních technologií je nejrozšířenější možností. Spadají sem čidla, senzory, detektory apod. V případě, že jeden z těchto mechanismů zaznamená nežádoucí aktivitu, začne konat. Často spouští sirénu, jejíž zvuk má narušitele vyplašit. Zpravidla také ihned odesílá majiteli objektu či jiné pověřené osobě SMS zprávu či hlasový hovor s informacemi o vniknutí a porušení ostrahy.

K prvkům elektronických zabezpečovacích systémů se řadí detektory pohybu, tříštění skla, otevření dveří a oken, případně čidla na vodu či kouř, která mají své opodstatnění ve chvílích přírodních katastrof.

Další level v zabezpečení objektů přináší napojení zabezpečovacího systému na pult centrální ochrany, který sleduje všechny systémy. Když zaznamená hlášení o narušení bezpečnosti, jeho úkolem je informovat příslušné kontakty a zasáhnout v místě dění. V první řadě kontaktuje obsluha pultu majitele objektu, následně pak i pracovníky fyzické ostrahy, složky záchranného systému nebo policii.

Fyzická ostraha

Alternativou k pasivním bezpečnostním prvkům je využití služeb bezpečnostní agentury. Fyzická ostraha přináší několik výhod, které elektronické systémy nemohou poskytnout. Především je to schopnost improvizace ostrahy a rychlost zásahu.

Typicky se fyzická ostraha objektů používá u krátkodobých událostí (hlídání domu ve chvílích majitelovi nepřítomnosti, rozestavěné stavby, kulturní akce apod.). Z dlouhodobého hlediska se tento typ zabezpečení objektů kombinuje s dalšími pracemi, jako je například vrátný či recepční u komerčních a průmyslových budov.

TOP ochrana od Top Security, s. r. o.

Veškeré výše popsané služby nabízí společnost Top Security. Její dlouholeté zkušenosti dávají tušit o kvalitě služeb a množství znalostí, jak nejlépe ochranu provádět. Bezpečí majitelů objektů a jejich majetku je pro ně vždy na prvním místě.

Kromě zkušených a vyškolených pracovníku pomáhá Top Security k výkonu práce také moderní technika.

Pokud se zaměříme na fyzickou ostrahu objektů, dbá firmy na první dojem. Pracovník Top Security je totiž většinou prvním člověkem, se kterým se návštěvník hlídaného objektu setká, proto je důležité v něm vyvolat pozitivní pocity a představit klienta v dobrém světle.

Top Security nabízí v rámci fyzického zabezpečení buď nepřetržitý dohled na objektem, nebo dohled nepravidelný v podobě pochůzek či návštěv v předem určenou dobu.

Funguje jako ostraha u soukromých domů, bytů, pozemků a objektů průmyslového nebo komerčního charakteru. Nedílnou součástí jejich práce je tzv. bezpečnostní analýza. Ta se provádí při domlouvání spolupráce a jejím úkolem je nalézt slabé stránky současného zabezpečení, odstranit je a zvýšit tím stupeň ochrany celého objektu. Bezpečnostní audit a návrh od Top Security, s.r.o. zdarma!

Na všechny nabízené služby Top Security, s. r. o. se můžete zahledět v podrobném přehledu:

 • Fyzická ostraha u vstupu do objektu
 • Vrátné či recepční služby
 •  Evidence a kontrola vjíždějících a vyjíždějících vozidel
 • Zamezení vstupu do objektu s nepovolenými předměty
 • Zamezení vstupu do objektu neoprávněným osobám
 • Fyzická ostraha uvnitř objektu
 • Pravidelné kontrolní pochůzky areálem
 • Fyzická ostraha objektů se cvičeným psem
 • Ozbrojená ostraha
 • Předcházení rizikovým situacím
 • Zamezení krádeží či ničení majetku
 • Monitoring bezpečnostních kamer
 • Kontrola oplocení, uzavření a uzamčení prostor
 • Kontrola neporušenosti zámků, mříží a oken
 • Základní protipožární dohled
 • Okamžité informování záchranných a bezpečnostních složek
 • chytré a efektivní propojení fyzické ostrahy a moderních technologií
 • pravidelně poskytujeme reporty o stavu objektu, podněty pro inovace a ochranu a údržbu vašeho majetku, školení a poradenství a mnoho dalšího

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)