{LNG: 'tit-reklama'}

Stavební prvky pro balkony a terasy

Balkony a terasy byly, jsou a vždy budou úžasným prostorem, který rozšiřuje obytnou část každé stavby do venkovního prostoru.

Balkony a terasy jsou jako vztažená ruka vstříc volnosti, přírodě a čerstvému vzduchu. Proto jsou tak oblíbené. Ale tyto stavby mají také svá pravidla, aby svým majitelům dlouho a spolehlivě sloužily k jejich spokojenosti. Postavit kvalitní balkon nebo terasu tak aby nezatékalo do zdiva, nevzlínala vlhkost z podloží a mnoho dalšího to už chce kumšt.

Stavební prvky pro balkony a terasy

Aby balkon anebo terasa dokázaly odolávat dešti a mrazu je nutné použít na jejich výstavbu nejen kvalitní materiály ale také dodržet správné technologické postupy. Každá chyba či nedodržení správného postupu je krutě trestána přírodou a to tak, že jsou nutné rekonstrukce, opravy a další vícepráce, jež celou stavbu neúměrně prodražují.

Pro výstavbu balkonů a teras je proto nutné používat vhodné stavební prvky, které vám pomůžou s ochranou této exponované stavby, neboť má primárně sloužit k relaxaci a odpočinku a nikoli jako zdroj starostí.

Jakými stavebními prvky ochráníte balkony a terasy?

Především se jedná o ukončovací profily pro balkony a terasy. Ty zabraňují zpětnému vzlínání stékané vody zpět do stavby. Vhodnými ukončovacími profily zajistíte dokonalý odvod stékající vody do odvodňovacího žlabu, popřípadě svodového potrubí nebo chrliče. Všechny tyto stavební prvky jsou zásadní ochranou před zatékáním do balkonu nebo terasy. Vyplatí se do stavby použít kvalitní odvodňovací žlaby, svodová potrubí a chrliče.

Správné odvodnění balkonů a teras je jedním ze základních kritérií těchto drobných staveb. Zvláště jsou-li k původní stavbě dostavovány dodatečně. Pak je více než nutné připravit vhodný podklad a zajistit precizní odvodnění.

Odborníci na stavební prvky pro balkony a terasy vám poradí

Pokud se chystáte jako investor na výstavbu balkonu nebo terasy dobře se informujte u prováděcí firmy jaké technologie a stavební prvky pro balkony a terasy používají a zajistěte svému domu i sobě kvalitu, která se vyplatí i do budoucnosti. Pokud jste prováděcí firma, informujte se o nových materiálech a postupech, budete mít méně reklamací. Kvalitní stavební prvky pro balkony a terasy dodává firma Detalon respektovaný specialista. Kontaktujte firmu Detalon, nebo navštivte prodejny, specialisté se vám budou rádi a ochotně věnovat.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)