{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Jak probíhá výměna oken

Po zvážení všech aspektů a po výběru dodavatele nových oken si pracovníci firmy sami přijdou změřit okenní otvor a udělají závaznou objednávku a kalkulaci. Aby při závěrečném účtování nedošlo k nedorozuměním, je dobré požadovat co nejpodrobnější kalkulaci, abyste věděli, co za vykalkulovanou cenu dostanete.


Kompletní výměna okna by měla zahrnovat zaměření okna, jeho dodávku, demontáž starého okna, na požádání a za příplatek i jeho likvidaci, dále montáž nového okna, zaizolováni izolační pěnou, osazení parapetů (venkovního i vnitřního) a zednické práce - uvedení stěn kolem okna do původního stavu.

Montáž - osazení okna

Nejvýhodnější je, pokud dodávku a montáž zajišťuje jedna firma. Prvním předpokladem kvalitní montáže je přesné zaměření. Při tomto úkonu, který provedou pracovníci montážní firmy, by si měli zároveň všimnout typu obvodové konstrukce a přizpůsobit mu způsob montáže i ukotvení okenní konstrukce. Měli by zvolit i vhodné technické vybavení. Při zaměření je potřeba dohodnout i přesnou polohu okna v ostění.


Stavební podmínky výměny starých oken za nová

Demontáž starého okna

Samotná realizace výměny oken se dá ve tři- až čtyřpokojovém bytě zvládnout za jeden den. Před montáží není potřebná žádná zvláštní příprava. Stačí uvolnit manipulační prostor kolem okna a ochránit vybavení místnosti před zvýšenou prašností buď přesunutím do jiné místnosti, nebo zakrytím ochrannými plachtami či fóliemi. Pokud se chystáte na celkovou rekonstrukci bytu, začněte právě výměnou oken, až potom pokračujte novými podlahami, omítnutím stěn, vymalováním apod. Nakonec, už do bezprašného vnitřního prostředí, nainstalujte na okna stínící techniku - vnitřní rolety či žaluzie.

 

Demontáž a příprava nového okenního rámu

Příprava na nasazení nového okna

Prvním krokem při výměně okna je demontáž starého dřevěného okna. Po vysazení okenních křídel naříznou dělníci rám okna a vyndají ho z okenního otvoru. Do připraveného vyčištěného otvoru osadí rám nového okna, který by měl do otvoru přesně zapadnout. Rám je třeba podložit a fixovat do správné polohy pomocí nosných a vymezovacích podložek. Když je okenní rám vypodložený a fixovaný ve vodorovné poloze, lze přistoupit k jeho pevnému připojení ke konstrukci. Upevňovací místa jsou určena tak, aby zajišťovala přenášení všech sil do nosné obvodové konstrukce

 

Způsob upevnění nového okenního rámu

Osazení řámu a jeho zajištění ve správné poloze

Způsob upevnění se vybere podle velikosti okna, typu obvodové konstrukce, její pevnosti a statických parametrů. Obyčejně se rám připevní pomocí speciálních kovových úchytek, které oknu umožňují pracovat vlivem teplotních změn (roztažnost a smršťování materiálu). Uchycení je možné provést přímo provrtáním rámu a přišroubováním profilu do hmoždinek v ostění. Po pevném zabudování rámu mohou dělníci zavěsit okenní křídla, která je třeba rektifikovat do správné polohy. Nakonec se izolační pěnou utěsní spáry mezi oknem a ostěním. Je-li zapotřebí, použije se izolační pěna i z vnější strany, především u spodní hrany okenního rámu, aby zde nevzniklo potenciální místo zatékání.

 

Vyplnění připojovacích spár oken

Kotvení rámu do ostění a utěsnéní montážní spáry

Vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou a následné omítnutí je tradičním způsobem montáže. Dochází však při něm k infiltraci vlhkého vzduchu do spáry, k postupnému zvlhnutí izolantu, jeho znehodnocení - ztrátě tepelně izolačních a akustických vlastností - a k degradaci celého principu a smyslu utěsnění montážní spáry. Dokonalejším řešením je dnes ošetření styku okna a ostění ve třech úrovních. To znamená, že se do spáry kromě izolující polyuretanové pěny s nízkou expanzí umístí z interiérové strany i parotěsná zábrana - butylové nebo hliníkové vyztužené fólie, případně akrylový tmel v kombinaci s těsnicím vymezujícím provazcem. Všechny tyto materiály lze povrchově dále upravovat lištováním, omítnutím nebo nátěrem.

Z vnější strany se použije vodovzdorný a zároveň paropropustný materiál. Mohou to být předstlačené polyuretanové pásky se strukturou otevřených buněk, jež jsou impregnovány syntetickými pryskyřicemi, zlepšujícími jejich požární odolnost, nebo polypropylenové fólie s možností omítnutí. Výhodou těchto opatření je dokonalá ochrana polyuretanové pěny před vlhkostí, prachem a průvanem.

 

Osazení parapetů

Nasazení okenních křídel, parapetů a začištění špalet

Nakonec se osadí parapety. Vnější parapet by měl přesahovat rovinu fasády minimálně o 40 mm a měl by být vyspádovaný, aby voda stékající z okna mohla bezpečně odtékat. Zhruba po dvou hodinách montážních prací zdobí interiér místnosti nové, kvalitní okno.

 

Osazování oken v novostavbách

Úklid po montáži okna a nastavení okna

Při osazování oken do novostavby je postup podobný. Často se osazením okna uzavře hrubá stavba a omítnutí fasády následuje časově mnohem později. Proto je po zabudování oken do okenních otvorů zapotřebí odstranit z rámů a okenních křídel ochranné fólie. Zejména během letních měsíců mohou teplo a jiné vnější vlivy způsobit změny v lepicí vrstvě ochranných fólií, které mohou při pozdějším odstranění zanechat na profilu zbytky lepidla. Před omítnutím a jinými dodatečnými stavebními pracemi, ale už po osazení okna, je vhodné okenní profily opět zakrýt, aby nedošlo k jejích poškození maltou, omítkou nebo barvou. U těchto stavebních prací je lepší mít okna zavřená, aby se drobné částečky omítky či malty nedostaly do kování, čímž by ho mohly znehodnotit.

 

Jaké parametry by mělo splňovat kvalitní okno

  • komplexní informaci o kvalitě okna jako celku poskytuje součinitel prostupu tepla oknem Uok. Běžným standardem je Uok=1,4 W/(m2K)
  • standardním zasklením je izolační dvojsklo plněné inertním plynem, s nanesenou tenkou kovovou vrstvou a součinitelem přechodu tepla Ug=1,0 W/(m2K)
  • dejte přednost zasklení s „teplým okrajem“ – distanční rámeček je plastový nebo z antikoru
  • standardem jsou dvě dorazová těsnění a celoobvodové kování
  • doporučená hodnota indexu neprůzvučnosti okna je Rw30 – 34 dB,
    u frekventované silnice 35 – 39 dB
  • okna, která vyhovují požadavkům příslušných technických norem, jsou označena značkou shody CE

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)