{LNG: 'tit-reklama'}

Technické vlastnosti dřevěných eurooken

Dřevěná okna mají dlouhou tradici. Dříve byly vyráběny jednoduché konstrukce, které měly z funkčního hlediska mnoho nedostatků. Klasické konstrukční řešení dvojitých anebo zdvojených oken nahradila již běžné používaná eurookna.

Základem dřevěných eurooken jsou tzv. eurohranoly, které jsou tvořeny třemi navzájem slepenými vrstvami dřeva. Na spojování hranolů se používá vrstva speciálního lepidla. Eurookna odpovídají náročným požadavků na těsnící schopnosti, tepelnou i zvukovou izolaci. Čím větší je tloušťka okenního rámu, tím má rám okna lepší technické i fyzikální vlastnosti.


Součinitel prostupu tepla okna Uw, rámu Uf, zasklení Ug

Uvádí se hodnota ve W/(m2.K). Čím nižší číslo, tím méně uniká tepla oknem.

Doporučená hodnota prostupu tepla na celkovou plochu okna je Uw=1,2 W/m2K. U dřevěných rámu se tato hodnota pohybuje mezi 1,0 – 1,8 W/m2K v závislosti na šířce profilu. Při obvyklé šířce 68 mm je hodnota kolem Uf=1,5 W/m2K.


Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw

Index neprůzvučnosti stanovuje schopnost okna bránit pronikání hluku z venkovního prostředí.  Klasifikuje se číslicí 0 až 6 (6=nejlepší; 0=nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku, popřípadě se uvádí přímo hodnotou v dB). Hovoříme vždy o útlumu, např. 65-ti dB hluk ulice snížíme oknem třídou 3 na klidnou hladinu 30 dB.  

Protihlukové třídy TZI
Třída TZI Útlum v dB okna Příklad hluku
0 24 dB let mouchy, šum PC
1 25-29 dB tikot hodinek, šustění listí
2 30-34 dB šepot, větřík
3 35-39 dB tichá zahrada, noční obytná čtvrť
4 40-44 dB denní obytná čtvrť
5 45-49 dB štěbetání ptáků
6 >50 dB rozhovor, kvákání žab


Požadavky na zvukově izolační vlastnosti eurooken
Prostředí vašeho domu Nejvyšší doporučená úroveň hluku Doporučená hodnota hlukové izolace Vhodná akustická třída
  Spánek  25 - 30 dB 32 dB  2
Oblast bydlení   Bydlení   30 - 35 dB 27 dB  1
<60 dB Práce      35 - 50 dB 17 dB  0
       
  Spánek  25 - 30 dB 42 dB  4
Centrum města  Bydlení   30 - 35 dB 37 dB  3
60 - 70 dB Práce      35 - 50 dB 27 dB  1
       
  Spánek  25 - 30 dB  47 dB  5
Průmyslová oblast Bydlení   30 - 35 dB 42 dB  4
>70 dB Práce      35 - 50 dB 32 dB  2

 

Vodotěsnost

Důležitá vlastnost oken při dešti doprovázeném nárazovým větrem. Starší nebo méně kvalitní okna mohou za nepříznivého počasí propouštět vodu do interiéru.

Klasifikaci se skládá z písmene a číslice, např. 8 B. Číslice vyjadřuje třídu vodotěsnosti odpovídající  zkušebnímu tlaku, při kterém ještě nedošlo k zatékání. Může nabývat hodnot 0 až 9 (9=nejlepší; 0= nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku)
Písmeno označuje, zda bylo okno ověřováno za podmínek podobných chráněné, popř. nechráněné poloze budovy.


Průvzdušnost

Množství vzduchu, které prochází spárami a jinými netěsnostmi oken.
Klasifikuje se číslicí od 0 do 4, (4=nejlepší, 0=nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku)


Bezpečnost oken

Okno bývá nejslabším článkem zabezpečení domu. Okna ve spodních patrech lze účinně ochránit mříží. V závislosti na úrovni bezpečnosti lze vybrat ze tří tříd odolnosti:

 

Třídy odolnosti
Třída odolnosti Charakteristika oken z hlediska bezpečnosti
WK 1 Nepřístupná nebo těžce přístupná okna. Základní ochranné prvku zabraňující vylomení fyzickým násilím (vykopnutí, vyražení ramenem)
   
WK 2 Lehce přístupná okna. Ochranné prvky zabraňující pokusu o vloupání použitím jednoduchých nástrojů (šroubovák, kleště, klíny)
   
WK 3 Velmi lehce přístupná okna. Ochranné prvky zabraňující pokusu o vloupání použitím druhého nástroje (šroubováku) nebo páčidla.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Rady a Tipy

Tepelně izolační vlastnosti skla

Kromě tepelně izolačních vlastností rámu by okno mělo mít dobré tepelně izolační vlastnosti skla. Zjednodušeně řečeno, pokud tento parametr přehlédnete, není důležité, z jakého materiálu je rám okna.

Záruka

Dobrý výrobce oken by měl poskytovat záruku alespoň na 5 let. 

 

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází k zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)

 

  

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)