{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Montazokna.cz

Montazokna.cz - logo
Webové stránky poskytující detailní informace o řádné montáži oken a balkónových dveří a možných řešeních.
Přejít na detail firmy

Doporučujeme

Firmy z oboru

Nevýhody montáže oken pouze na polyuretanovou pěnu

Těsnění připojovací spáry je v praxi často řešeno nesprávně řešeno pouhým vyplněním polyuretanovou pěnou, která se v úrovni líce okenního rámu seřízne a překryje omítkou. Jedná se rozhodně o nedostatečné a z dlouhodobého hlediska nefunkční řešení, hned z několika zásadních důvodů.


Nevýhody polyuretanové pěny

  • Pěna nemůže plnit funkci spolehlivého těsnění proti vodě, vzduchu ani šíření hluku vzduchem, neboť je materiálem s navzájem propojenými póry, které jsou navíc po odříznutí povrchové krusty otevřené i pro vnější prostředí.
  • Její dobrá nasákavost vede k hromadění vlhkosti ve spáře, což škodí přilehlým materiálům a omezuje izolační schopnost samotné pěny. Většina pěn není ani schopna čelit pohybům ve spáře, praská a stává se tím méně těsná.
  • V zimě dochází bez její dodatečné ochrany ke vzniku kondenzátu vody ve spáře, zvýšené vlhkosti detailu, růstu plísní, promrzání a tvorbě tepelného mostu. Oknu i ostění se tak podstatně zhoršují původní, výrobcem deklarované vlastnosti.
  • Nevýhodná je i snadná degradace tohoto materiálu UV zářením. Pokud není včas zakryt, může tak být poškozen ještě před dokončením stavby.

Závěrem tohoto článku by bylo vhodné upozornit na to, že osazení oken má a bude mít vliv na reálnou míru snížení měrné potřeby tepla na vytápění. To, zda bude dosaženo výměnou oken 20% nebo 30% úspor, lze při projektovém řízení ovlivnit nejen parametry oken, ale i kvalitou jejich osazení. Ve finále může být míra úspory tepla pozitivně nebo negativně ovlivněna i zabudováním oken a jejich tepelnou vazbou na okolní konstrukce.

Před vlastním podepsáním smlouvy nebo realizací je vhodné nakreslit a odsouhlasit si s vybranou firmou detail osazení, kde budou uvedeny materiály, pozice osazení oken a způsoby začištění. 

 

Článek byl připraven ve spolupráci s Montazokna.cz

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)