{LNG: 'tit-reklama'}

Technické vlastnosti plastových oken

Plastová okna vděčí za své izolační vlastnosti vnitřní skladbě plastových profilů. Na trhu se pohybují profily ve tří-, čtyř-, pěti- až šestikomorové variantě. Obecně řečeno, čím vyšší počet komor v okenním profilu, tím větší tepelný odpor a tím nižší koeficient tepelného prostupu. Neboli, každá komora navíc zabraňuje nežádoucím tepelným ztrátám. Záleží však také na tom, jak jsou komory uspořádány, jak jsou velké a jaký mají tvar. Proto je nutné sledovat kromě počtu komor i stavební hloubku plastových profilů.

Izolační vlastnosti plastových oken

Než počtu komor, raději věnujte pozornost tepelně technickým vlastnostem okna, které jsou vyjádřeny hodnotou součinitele prostupu tepla U (W/m²K). Čím nižší hodnota, tím lepší tepelně izolační vlastnosti má konstrukce okna.  Pří výběru se zaměřte zejména na U celého plastového okna.

Úměrně použitým profilům, by mělo být voleno i správné zasklení, které vedle profilů hraje velice podstatnou roli z hlediska tepelných ztrát.

Tepelně izolační vlastnosti plastového okna závisí zejména na

 • Počtu komor okenního rámu.
 • Konstrukci a uspořádání komor okenního rámu.
 • Stavební hloubce okenního rámu.
 • Typu skla.
 • Kvalitě materiálu.
 • Kvalitě těsnění.
 • Kvalitě kování.
 • Kvalitě instalace.

Dorazové nebo středové těsnění

Existují dva typy plastových profilů, středové a dorazové. Profil se středovým těsněním, se vyvinul ze systému dřevěných oken.

Středové těsnění

Středové těsnění má jedno těsnění umístěné v chráněné poloze uprostřed rámu a druhé na vnitřní části okna.  Oproti dorazovému těsnění dosahuje dobrých stavebně fyzikálních vlastností okna, má masivnější konstrukci, lepší součinitel prostupu tepla U a dobrou zvukovou izolaci. Přední komora vyrovnává rozdíly mezi vnitřním a venkovním prostředím.

Tento profil odolává extrémním klimatickým podmínkám, protože při zatížení větrem je středové těsnění tlačeno na dorazovou plochu – čím vyšší rychlost větru, tím lépe těsní. Nevýhodou je, že při otevřeném okně není těsnění chráněno proti poškození a díky své černé barvě je zřetelně viditelné. Pokud je těsnění poškozeno a dostane se za něj voda, nemůže odtéct.

Dorazové těsnění

Dalším typem jsou plastová okna s takzvaným dorazovým těsněním. Funkční spára tohoto typu je perfektně těsná. Dorazové těsnění je tvořeno dvěma trvale pružnými těsnícími gumami – jedna na vnější straně rámu druhá na vnitřní straně křídla. V případě vyššího tlaku větru se voda dostává skrz těsnění do vnitřní části okna, kde je odváděna za pomocí šikmé drážky ven přes odvodňovací otvory.

Nevýhodou tohoto těsnění je vlhkost uvnitř konstrukce, projevující se orosením okna. Proto je u tohoto systému nezbytné často větrat.


Třídy plastových oken

Okenní profily plastových oken můžeme podle normy rozřadit do třídy A, B a C. Čím vyšší třída (A - nejlepší), tím lepší mechanické vlastnosti okna a delší životnost okna . Pro zpřehlednění jednotlivých tříd uvádíme následující tabulku:

Třídy plastových oken
Třída Minimální tloušťka vnější stěny
A 3 mm
B 2,5 mm
Pevnost a tuhost, životnost a kování je vůči třídě A horší až o 25 %!
C Méně než 2,5 mm
(výrobní tolerance +-0,2 mm)

 


Součinitel prostupu tepla okna Uw, rámu Uf, zasklení Ug

Uvádí se hodnota ve W/(m2.K). Čím nižší číslo, tím méně tepla uniká oknem.

Příklad hodnot součinitele prostupu tepla u plastových rámů v závislosti na počtu komor
Počet komor Hodnoty součinitele prostupu tepla rámu Uf
4 1,3 - 1,4 W/m2K
3 1,4 - 1,6 W/m2K
2 1,6 - 1,8 W/m2K

 

Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw

Index neprůzvučnosti stanovuje schopnost okna bránit pronikání hluku z venkovního prostředí.  Klasifikuje se číslicí 0 až 6. (6=nejlepší; 0=nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku, popřípadě se uvádí přímo hodnotou v dB). Hovoříme vždy o útlumu, např. 65-ti dB hluk ulice snížíme oknem třídou 3 na klidnou hladinu 30 dB  

Protihlukové třídy TZI
Třída TZI Útlum v dB okna Příklad hluku
0 24 dB let mouchy, šum PC
1 25-29 dB tikot hodinek, šustění listí
2 30-34 dB šepot, větřík
3 35-39 dB tichá zahrada, noční obytná čtvrť
4 40-44 dB denní obytná čtvrť
5 45-49 dB štěbetání ptáků
6 >50 dB rozhovor, kvákání žáb


Požadavky na akustické vlastnosti Plastových oken
Prostředí vašeho domu Nejvyšší doporučená úroveň hluku Doporučená hodnota hlukové izolace Vhodná akustická třída
  Spánek  25 - 30 dB 32 dB  2
Oblast bydlení   Bydlení   30 - 35 dB 27 dB  1
<60 dB Práce      35 - 50 dB 17 dB  0
       
  Spánek  25 - 30 dB 42 dB  4
Centrum města  Bydlení   30 - 35 dB 37 dB  3
60 - 70 dB Práce      35 - 50 dB 27 dB  1
       
  Spánek  25 - 30 dB  47 dB  5
Průmyslová oblast Bydlení   30 - 35 dB 42 dB  4
>70 dB Práce      35 - 50 dB 32 dB  2

 

Vodotěsnost

Důležitá vlastnost oken při dešti doprovázeném nárazovým větrem. Starší nebo méně kvalitní okna mohou za nepříznivého počasí propouštět vodu do interiéru.

Klasifikaci se skládá z písmene a číslice, např. 8 B. Číslice vyjadřuje třídu vodotěsnosti odpovídající  zkušebnímu tlaku, při kterém ještě nedošlo k zatékání. Může nabývat hodnot 0 až 9 (9=nejlepší; 0= nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku).

Písmeno označuje, zda bylo okno ověřováno za podmínek podobných chráněné, popř. nechráněné poloze budovy.


Průvzdušnost

Množství vzduchu, které prochází spárami a jinými netěsnostmi oken.
Klasifikuje se číslicí od 0 do 4, (4=nejlepší, 0=nejhorší, nevztahuje se k žádnému požadavku)


Bezpečnost oken

Plastová okna mají rámy vyztužené kovovými profily, se kterými je přímo spojeno i kování. Proto z hlediska zabezpečení domu bývá nejslabším článkem jeho skleněná výplň. I ta však může splňovat vysoký stupeň bezpečnosti, je-li izolační dvojsklo osazeno sklem tvrzeným, nebo opatřeno bezpečnostní fólií dobrého stupně odolnosti. 

Okna ve spodních patrech lze účinně ochránit mříží. V závislosti na úrovni bezpečnosti lze vybrat ze tří tříd odolnosti oken:

Třídy odolnosti
Třída odolnosti Charakteristika oken z hlediska bezpečnosti
WK 1 Nepřístupná nebo těžce přístupná okna. Základní ochranné prvku zabraňující vylomení fyzickým násilím (vykopnutí, vyražení ramenem)
   
WK 2 Lehce přístupná okna. Ochranné prvky zabraňující pokusu o vloupání použitím jednoduchých nástrojů (šroubovák, kleště, klíny)
   
WK 3 Velmi lehce přístupná okna. Ochranné prvky zabraňující pokusu o vloupání použitím druhého nástroje (šroubováku) nebo páčidla.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Rady a Tipy

Tepelně izolační vlastnosti skla

Kromě dobrých tepelně izolačních rámu, by dobré izolační vlastnosti mělo mít i zasklení. Zjednodušeně řečeno, pokud tento parametr přehlédnete, je téměř nepodstatné, jak kvalitní je rám okna. 

Výběr dodavatele plastových oken

Dejte si pozor na akce tipu: "Okna včetně montáže za neuvěřitelnou cenu. Montáž 20-ti oken z pětikomorových profilů značky XyZ se zasklením o hodnotě Ug = 1,1 W/m2K".

Dodavatel musí mimo jiné uvést:
 • Kromě počtu komor i stavební hloubku profilů.
 • Pevnost a tuhost profilů podle tříd.
 • Součinitel prostupu tepla CELÝM oknem (ne pouze zasklení) podle normy.
 • Specifikaci obsahu plnění smlouvy o dílo.

Záruka

Dobrý výrobce oken by měl poskytovat záruku alespoň na 5 let.

  

Malý slovníček pojmů
  Tepelný most Místo, kde dochází ke zvýšenému uniku tepelné energie. (např. překlady, ostění oken, železobetonové věnce apod.)

V zimě má tepelný most v interiéru chladnější povrch, v exteriéru naopak teplejší povrch  než okolní konstrukce.

Cílem je zamezit úniku tepla, tzn. přerušení tepelného mostu.
     
U
[W/(m2.K)]
Součinitel prostupu tepla Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí

Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.

Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R 
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)
     
  Mikroventilace Speciální funkce obvodového kování oken, která umožňuje, aby při uzavřeném okně zůstala mezi rámem a křídlem úzká štěrbina, kterou je zajištěna cirkulace vzduchu.


Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)