{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Montazokna.cz

Montazokna.cz - logo
Webové stránky poskytující detailní informace o řádné montáži oken a balkónových dveří a možných řešeních.
Přejít na detail firmy

Doporučujeme

Firmy z oboru

Správná montáž oken

Investoři se běžně při výběru oken do nového nebo rekonstruovaného domu zabývají hlavně cenou, počtem komor u plastových oken, nároky na údržbu, v lepším případě kvalitou zasklení. Až ve druhé řadě bývá velikost okna, jeho členění, příčky, kování apod. A bohužel až v poslední řadě, pokud vůbec, přijde na řadu montáž oken.

Správný postup při montáži okna

Otázka správné montáže okna je ve své podstatě problematikou, jak zhotovit spojení okenního rámu se stavební konstrukcí, tak aby splnilo všechny na něj kladené požadavky. Nebo-li jak má vypadat spára mezi rámem okna a stěnou, tedy spára připojovací.

Jako dostatečné řešení bývá leckdy uváděna "montáž na pěnu a zednické začištění'. Ale při současném stavu techniky oken a požadavcích na tepelnou ochranu budov, je opak pravdou. Montáž "pouze na pěnu", které se věnujeme v našem článku Nevýhody montáže oken pouze na polyuretanovou pěnu, zpravidla výsledek zcela degraduje a dokonce ohrožuje trvanlivost a kvalitu okolních materiálů.

Jestliže výrobce deklaruje součinitel prostupu tepla oknem Uw = 1,2 W/m2K, není výjimkou, aby při "běžné montáži" okno po zabudování mělo součinitel prostupu tepla Uw vyšší než 2 W/m2, což zdaleka neodpovídá současným platným normám, které vyžadují u oken ve svislé stěně na rozhraní vytápěného prostoru a exteriéru hodnotu 1,7 W/m2K.


Požadavky na připojovací spáru 

Schéma spáry v nadpraží

Prvním požadavkem je dostatečně pevné ukotvení rámu ke konstrukci budovy. Okno musí být schopno během celé své životnosti odolávat zátěži od manipulace, tlaku větru i pokusům o vloupání. Zároveň ale kotvení nesmí bránit pohybům, které mezi oknem a stavbou probíhají, neboli dilatačním pohybům od změn teplot, vlhkosti nebo smršťování materiálu. S těmito pohyby musíme počítat i v případě všech dalších součástí připojovací spáry, jinak by docházelo k jejich porušení a omezení například těsnících funkcí.

Schéma připojení spáry v nadpraží


Je třeba také dodržet požadavky tepelně technické. Izolační schopnost výplně spáry má vliv na průměrný součinitel prostupu tepla a vnitřní povrchovou teplotu, na kterou jsou právě okraje okenních otvorů choulostivé. Při nedodržení této teploty hrozí, že v daném místě bude docházet ke vzniku kondenzátu, což vede k tvorbě plísní a jiným nežádoucím jevům.

Schéma připojení spáry okna u parapetu

Zajištěna musí být také těsnost vůči vodě i vzduchu, tedy schopnost spáry bránit šíření hluku vzduchem. Spára musí vykazovat stejnou, či vyšší třídu zvukové izolace, jako okno. Podobně i stupeň požární bezpečnosti musí odpovídat přilehlým konstrukcím.

Schéma připojení spáry okna u parapetu


Prvky připojovací spáry a jejich praktické provedení

Splnění všech výše popsaných požadavků naráz nemůže zajistit žádný ze dostupných materiálů, a tak jednotlivé funkce spáry musí plnit více prvků, které se svojí skladbou a vlastnostmi ideálně doplňují.


Mechanické kotvení

Mechanické kotvení je nezbytné, protože okna jsou obecně díky své konstrukci a požadavkům na ně čím dál tím těžší. Není tak možné osadit okno pouze do otvoru a vypěnit polyuretanovou pěnou. K mechanickému ukotvení se používají ocelové páskové kotvy, kluzné trny, případně se okna zasazují do rámů průřezu "L", či "U".


Vnitřní uzávěr

Těsnost vůči vodě i vzduchu plní těsnění na vnitřní straně spáry. Realizuje se pomocí různých fólií, nebo silikonových či butylových tmelů. Vždy je třeba volit materiál trvale a v dostatečné míře pružný. Před aplikací tmelu nesmíme zapomenout do spáry vložit speciální podložní profil, jinak hrozí, že se tmel při dilatačních pohybech potrhá.


Tepelná izolační výplň

Tepelnou izolaci zajišťuje výplň střední části. Používá se polyuretanová pěna, expanzní pásky, nebo minerální vlna.


Vnější uzávěr

Pronikání vody z vnějšku brání další těsnění na vnější straně. Tento tzv. vnější uzávěr musí vykazovat oproti vnitřnímu výrazně vyšší paropropustnost, aby se ve spáře nehromadila a nekondenzovala vlhkost. Provádí se rovněž ve formě fólie, tmelů, pásek a lišt.

 

Závěrem tohoto článku by bylo vhodné upozornit na to, že osazení oken má a bude mít vliv na reálnou míru snížení měrné potřeby tepla na vytápění. To, zda bude dosaženo výměnou oken 20% nebo 30% úspor, lze při projektovém řízení ovlivnit nejen parametry oken, ale i kvalitou jejich osazení. Ve finále může být míra úspory tepla pozitivně nebo negativně ovlivněna i zabudováním oken a jejich tepelnou vazbou na okolní konstrukce.

Před vlastním podepsáním smlouvy nebo realizací je vhodné nakreslit a odsouhlasit si s vybranou firmou detail osazení, kde budou uvedeny materiály, pozice osazení oken a způsoby začištění.  

 

Článek byl připraven ve spolupráci s Montazokna.cz

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)