{LNG: 'tit-reklama'}

Stručný přehled materiálů oken

Okna zajišťují přirozené osvětlení v místnostech, ochraňují vnitřní prostor proti účinkům vnějšího klimatu, působení životního prostředí a chrání uživatele proti vypadnutí nebo vloupání. Jelikož jsou na okna v průběhu jejich životnosti kladeny značné požadavky na jejich odolnost a mechanické vlastnosti, je důležité pro jaký materiál se rozhodnete.

Při výběru oken je nutné brát v zřetel nejen jejich vzhled, ale také to, kde budou tato okna sloužit, jak je situovaná budova, do které budou vsazena, jakou pořizovací cenu jste ochotni zaplatit a jak často se v průběhu let chcete o okna starat.

Pokud věnujete výběru oken dostatek času, můžete očekávat, že Vám vydrží několik desítek let.

Dělení oken dle použitého materiálu

  • Dřevěná okna
  • Hliníková okna
  • Plastová okna
  • Ocelová okna
  • Kombinovaná okna

Dřevěná okna

Dřevo jako základní stavební materiál pro okenní konstrukce má již staletou tradici a díky svým dobrým tepelně-technickým, ekologickým a estetickým vlastnostem je dosud nejlepším materiálem pro výrobu oken.

Dřevěná okna jsou vyrobena převážně z lepených vícevrstvých lamel, minimální počet vrstev je 3, nejčastěji se používají 4 vrstvy a to buď z borového nebo smrkového dřeva. Vzácněji se používá dubové nebo tropické dřevo.

Nevýhodou dřevěných oken je jejich vyšší cena a větší nároky na údržbu.


Dřevohliníková okna

Pokud je dům plně vystaven dešti a větru, je nutné každoročně obnovovat nátěr rámů dřevěných oken, nebo můžete použít dřevohliníková okna, která využívají všechny již zmíněné výhody dřeva a vnější obklad hliníkovými profily chrání dřevo proti povětrnostním vlivům, dešti, slunečnímu záření a teplotním šokům. Díky tomu stačí provádět obnovovací nátěry dřeva pravidelně pouze po 15 - 20 letech.


Hliníková okna

Hliníková okna mají dekorativní vzhled, možnosti různého výrazu, dlouhou životnost konstrukce, vysokou výrobní přesnost, těsnost, dobrou zpracovatelnost, nízkou hmotnost, jsou nenáročná na údržbu a nereziví. Vyrábí se z protlačovaných profilů, jejichž jednotlivé systémy umožňují výrobu oken splňujících různé požadavky – například konstrukce odolávající vloupání nebo průstřelu.

Nevýhodou hliníkových oken je poměrně velká teplotní roztažnost hliníku, kterou výrobci řeší vkládáním různých dilatačních spojů a vložek. Kvůli materiálu a dilatačním úpravám je vyšší pořizovací cena.


Ocelová okna

Ocelová okna mají vysokou únosnost a oproti hliníkovým oknům jsou levnější. V dnešní době už výrobci vyrábějí rámy s takovou povrchovou úpravou, která je spolehlivě chrání před korozí. Proti teplotní roztažnosti je výrobci chrání stejně jako okna hliníková.

Nevýhodou ocelových oken je vyšší hmotnost.


Plastová okna

Výhodou plastových oken je jejich snadná údržba, vysoká těsnost, stálobarevnost, dobrá izolace hluku, dlouhá životnost a oproti ostatním materiálům, nižší pořizovací cena.

Nevýhodou je méně atraktivní vzhled v porovnání s okny s jiných materiálů, neekologičnost materiálu a citlivost plastů na vyšší teploty. Pokud jsou plastová okna provedena v bílé, může jejich teplota při oslunění na jižní nebo západní straně dosáhnout 45 – 50 °C. Při provedení v tmavé barvě je pak jejich teplota dokonce 80 – 85 °C, což může způsobit trvalé deformace okenního rámu.

Zde se opět nabízí kombinace dvou materiálu. Konkrétně plastu a hliníku. Plastohliníková okna využívají zvenčí odolnost hliníku proti vnějším vlivům a uvnitř výhody plastu.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)