{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Bahal ČR

Bahal ČR - logo
Dodáváme nízkoenergetické rodinné domy v pasivním standardu. Pomocí konfigurátoru domu si můžete doprojektovat váš dům. Garantované vlastnosti: termoizolační, protipožární, akustické, mikroklima. Garance až 30 let, vysoká život ...
Přejít na detail firmy

Lukavecká 423/19, 19300 Praha

Telefon: +420 725 855 585

Firmy z oboru

Co zvážit před podáním žádosti o dotaci na pasivní dům?

Pokud plánujete v následujících měsících stavbu nového domu, jistě jste zaregistrovali, že máte možnost získat od státu dotaci na její pořízení, pokud se ji rozhodnete postavit v takzvaném pasivním standardu. Hovoříme tak o dotaci na pasivní dům. Cílem článku je zodpovědět na otázky, proč je taková dotace užitečná, co s ní mohu získat a co ztratit.

Úvahy o stavbě pasivního domu

Na samotném počátku úvahy o pořízení pasivního domu je třeba si uvědomit, že jeho stavba vyžaduje naprosto precizní projektovou přípravu od promyšleného architektonického návrhu, přes detailní projekci konstrukcí a technologií, až po kvalitní realizaci stavební firmou. Pokud nejste vysoce vzdělání v tomto oboru, nepřichází stavba svépomocí v úvahu.


Základní požadavky na pasivní rodinné domy

Aby bylo možno o dotaci vůbec zažádat, musí pasivní dům splňovat sedm podmínek. Mezi tyto požadavky patří především roční potřeba tepla na vytápění na metr čtvereční domu, střední hodnota součinitele prostupu tepla a potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, ohřev teplé vody a technické systémy budovy (Tabulka požadavky na pasivní rodinný dům).

Již potřebné výpočty vyžadují precizní zamyšlení nad celkovou koncepcí domu od zateplení, druhu vytápění a ohřevu teplé vody, využití alternativních zdrojů energie atd. Je nutno řešit nucené větrání domu s rekuperací tepla, které vyžaduje odborného projektanta s autorizací. Kontrolou správného návrhu vzduchotěsnosti obálky domu a jeho realizační provedení je třeba kontrolovat testem, který provádí odborná firma.


Pozor na pozemek

Ne na každém pozemku lze za „rozumné peníze“ pasivní dům realizovat. Existuje celá řada překážek (např. orientace pozemku, jeho zastínění, podloží, atp.), které budou stavbu pasivního domu limitovat. Dům orientovaný nevhodnou stranou k jihu bude kriteria pasivního domu jen stěží splňovat.


Předpoklady pro stavbu pasivního domu

Při uvažování o investici do pasivního domu je nezbytné neustále myslet na několik zásadních předpokladů, které je třeba dodržet při návrhu z hlediska jeho koncepce a konstrukce. 


Tvar domu

Vhodný tvar domu, tedy pokud možno půdorys domu se čtyřmi rovnými stěnami, bez různých prolamů, výstupků apod.


Kompaktní konstrukce 

Vhodný tvar pasivního domu

Dům nesmí mít příliš velký poměr podlahové plochy k ploše obvodových stěn. Zapomeňte na střešní okna, střešní vikýře a další prvky prostupující fasádou a tvořící zbytečné tepelné mosty ve vazbách konstrukce. Pokud se tyto požadavky neshodují s představami o vašem domě, mohou náklady na splnění pasivního standardu (například oproti standardu nízkoenergetickému) i několikrát převýšit výši dotace.

Vhodný tvar a konstrukce pasivního domu


Správná investice do úspor energií

V řadě případů bude ekonomičtější vyřešit s pomocí dotace solární tepelnou techniku, či tepelné čerpadlo např. ekonomičtější ohřev teplé vody, protože u nízkoenergetických a pasivních domů, je tato energie důležitější než kritérium vytápění.


Kvalita materiálu

Pečlivě zvažte druh materiálu, který na stavbu pasivního domu použijete.  Je samozřejmě možné využít dotaci na dům, který bude podle projektové dokumentace a dosažených měření bude splňovat požadovaná kritéria, ale jinak nebude vyhovovat v běžném životě v řadě dalších požadavků, životnosti domu – levné materiály mají obvykle krátkou životnost, špatné akustické a protipožární vlastnosti, zdravotní rizika (uvolňování nebezpečných látek), atd.


Prověřte si dodavatele stavby

 Je poměrně snadné pasivní standard slíbit, daleko těžší však bude postavit skutečně zdravé prostředí pro život, s dostatečnou životností stavby a minimálními náklady na provozní energie. Státem dotované prostředky, které můžete získat na dotacích, lze využít k získání řádově kvalitnějšího domu, pokud budete akceptovat a vyžadovat překonání zažitých stereotypů a budete vyžadovat po dodavateli jednoznačné důkazy k jeho marketingovým sloganům. Přizvěte si odborníka a nechte si reklamní sliby doložit výpočty a provedenými zkouškami ve státních zkušebnách. Nevnímejte dotace jako slevu, kterou je možné získat při pořízení jen trochu vylepšeného domu.  Pouze u domů předem promyšlených a projektovaných v celkovém konceptu má úvaha o získání dotace smysl. 

 

Požadavky na pasivní dům
  Jev, veličina Požadavek
 
Prostup tepla
1a Součinitel prostupu tepla U [w/(m2K)] Doporučené hodnoty U podle normy ČSN 730540 - 2
 
1b Střední hodnota součinitele prostupu tepla Uem [W/(m2K)] Uem <= 0,22
 

Kvalita vzduchu a tepelná ztráta výměnou vzduchu
2 Přívod čerstvého vzduchu do všech obytných místností Zajištěn
 
3 Účinnost zpětného získávání tepla z
odváděného vzduchu ή (%)
 
ή => 75
 
4 Neprůvzdušnost obálky budovy po
dokončení stavby n50 [1/h]
 
n50 <= 0,6
 
  
Zajištění pohody prostředí v letním období
5 Nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti [8i °C] 8i <= 27
 
 
Potřeba tepla na vytápění
6 Měrná potřeba tepla na vytápění EA [kWh / (m2a)] EA <=20
 
 
Potřeba primární energie
7 Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a technické systémy budovy PEA [kWh / (m2a)]
 
PEA <= 60

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)