{LNG: 'tit-reklama'}

Jak probíhá výstavba rodinného domu od začátku do konce

Bydlet v rodinném domě je sen mnoha lidí. V současné době to není nic nereálného. Postavit dům jde postavit několika způsoby. Záleží na finanční a časové situaci. Ať už se jedná o stavbu svépomocí nebo stavbou na klíč. Postup je vždy stejný. Co vše představuje výstavba rodinného domu a co je potřeba si ohlídat, se dočtete v následujícím článku.

Pozemek je základ

Základem pro výstavbu rodinných domů, je pozemek. Důležitou roli při jeho výběru sehrává lokalita, kde by se měla brát v úvahu hlučnost, zeleň, dostupnost autem i hromadnou dopravou. Také občanská vybavenost, dětská hřiště, školy, kino, divadlo. Hlavní je si ověřit na stavebním úřadě, zda je na vybraném pozemku možné stavět.

Dobré je si zjistit, zda v blízkém okolí není plánovaná výstavba průmyslového podniku nebo továrny. Výpis z katastru nemovitostí zase dokáže předejít nepříjemnostem s věcným břemenem nebo zástavním právem vztahujících se k pozemku.

Voda a elektřina

Před začátek samotné výstavby je potřeba, aby na vybraném pozemku byla možnost připojení nebo vybudování inženýrských sítí. Jedná se o elektřinu, vodovod, kanalizaci a plyn. Hlavně o elektřinu a vodu, bez kterých by nebyla možná ani samotná výstavba.

Stavební ohlášení a projektová dokumentace

Pokud je již vybraný a koupený pozemek a jsou zajištěné potřebné inženýrské sítě, následující krok je nahlásit stavbu na patřičném úřadě. Pro rodinný domů, který nepřesahuje rozměry 150m2 zastavěné plochy, postačí stavební ohlášení, není potřeba žádného stavebního povolení. Součástí ohlášení musí být projektová dokumentace, kde je veškerý postup výstavby popsaný. Bohužel se ani stavební ohlášení neobejde bez dalších formulářů.

Svépomocí nebo „na klíč“?

Výstavba rodinných domů je možná celou řadou možností. Nejčastěji se lidé rozhodují mezi stavbou svépomocí nebo využitím odborné firmy. Výstavba domu svépomocí je hojně využívána hlavně z finančních důvodů. Je zcela zřetelně levnější. Oproti tomu výstavba „na klíč“ je daleko méně časově a fyzicky náročná.

V případě výběru vhodné firmy, je důležité si pečlivě prohlédnout jejich dosavadní stavby, pročíst si reference týkající se výstavby rodinných domů, ale i bytové výstavby, zjistit jejich jednání a komunikaci s klientem a případně některé z nich kontaktovat.

Stavba základní desky

Po vyřízení všech potřebných dokumentů a formulářů, vypracováním projektu a výběru výstavby, je konečně na čase samotná výstavba. Čtyřmi základními kroky jsou:

 • zemní práce
 • základová deska
 • sítě, hydroizolace
 • izolace proti radonu

Zemní práce obnášejí hloubení základů, hlavně pak základové spáry. Pak přichází na řadu další terénní úpravy, včetně zahrady nebo možných vodních děl. Po zaměření budoucího domu přichází na řadu výstavba základové desky. Tvořenou většinou z železobetonových nebo betonových pásů. Následují technická zařízení budov (TZB), tento pojem obsahuje soubor činností, které zařizují vnitřní prostředí domu. Jedná se o propojení kanalizace, vody a dalších sítí.

Změření radonu je velice důležité. Tento prvek je radioaktivní a jeho pronikání do domu je zdraví škodlivé. Jeho měření se provádí z půdy a na základě výsledků se volí vhodná ochrana. Většinou se do základní desky umisťuje izolační materiál.

Stavba hrubé stavby

Proces hrubé stavby je provázen celou řadou činností a prací. Všechny práce jsou velice důležité a tvoří základ celého domu. Je tedy potřeba se jim patřičně věnovat a nic nepodcenit. Veškeré chyby se mohou projevit již během stavby nebo v pozdějších letech.

 • stavba hrubé stavby – obvodové stěny
 • hrubá stavba – příčky
 • schody
 • komín
 • stropy
 • konstrukce střechy a střešní krytina
 • okapy, klempířské prvky střechy

Rozvody a instalace

V této části výstavby se jedná převážně o vybudování elektroinstalace, vody a kanalizace, rozvodu plynu, topení a ohřevu vody. Zapojení, televize, telefonu a internetu.

Dokončení stavby

V tuto chvíli již dům stojí. Je vytvořena celková hrubá stavba a jsou naistalovány veškeré rozvody. Na řadu přicházejí vnitřní omítky a štuky, zabudování oken a parapetů, vchodových a balkonových dveří, v případě garáže i garážových vrat. Dům získá barvu díky finální fasádě a soklu domu.
Po dokončení prací zvenku domu, přichází na řadu interiér. Buduje se kuchyně, pokládá se dlažba a obklady, dokončuje se schodiště a jiné truhlářské práce, pokládají se podlahy, prahy a přechody. Dosazují se interiérové dveře. Na závěr se maluje a tapetuje a dovybavují se zásuvky a vypínače.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)