{LNG: 'tit-reklama'}

Není odpad jako odpad

V dnešní době se už třídění běžného komunálního odpadu pomalu samozřejmostí. Na každé ulici se obvykle nachází několik barevně odlišených kontejnerů, do kterých pohodlně naházíme plast, papír, nápojové kartony nebo sklo. Co však v situaci, kdy rekonstruujeme byt nebo upravujeme zahradu? Co když i tak chceme brát ohled na přírodu a platné zákony ale nevíme si s takovým odpadem rady?

Zde si ukážeme 4 typy odpadů, s likvidací kterých se můžeme v běžném životě nejspíš potkat, a povíme si, jak na to.

1. Stavební odpad – suť

Člověk má stále touhu svoje okolí zdokonalovat a rekonstrukce bytů či demolice objektů tak zejména v teplejších letních měsících nejsou výjimečným zjevem. Stavební suť, případně demoliční materiál, se může skládat z klasických stavebních prvků, jako jsou zbytky cihel, dřevěných trámů, omítky nebo betonu. Součástí stavební suti ale mohou být i nefunkční elektrické rozvody, střešní tašky, kanalizační potrubí a mnoho dalšího. Tento typ odpadu se navzdory zdání neoznačuje za nebezpečný, dá se spolehlivě recyklovat.

Jestli jej ale vyhodíte do kontejnerů určených na komunální odpad, můžete se dostat do problémů, protože je to ze zákona zakázané. Nejjednodušším způsobem likvidace stavebního odpadu bývá nechat si přistavit kontejner. Například na siegl.cz si můžete pohodlně objednat kontejner, který vám do 2-4 hodin přistaví kdekoliv v rámci Prahy. Firmu Siegl.cz a její kontejnery využívala při výstavbě v Praze 5 třeba i Galerie Butovice, takže můžete počítat s naprostou spolehlivostí. Po odvezení sutě do sběrného dvora se odpad třídí na frakce a čistí od nečistot, a recyklát vzniklí z jednotlivých frakcí se pak může znovu použít ve stavebnictví.

2. Velkoobjemový odpad

Stěhujete se, ale gauč po babičce nebo skříně, které ještě pamatují Prvou republiku, už do nového bytu brát nechcete? Nejsprávnějším a nejjednodušším řešením není vyhodit je ke kontejnerům komunálního odpadu, ale objednat přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad. Za velkoobjemový odpad bereme například plasty, papíry, dřevo, nábytek, železo a podobně. Dále odpad, který pro svou velikost nelze dát do klasických kontejnerů na komunální odpad například starý nábytek, koberce, lina, gauče apod.
Když si na odvezení takového odpadu zavoláte firmu, máte jistotu, že po jeho odvezení je takový odpad tříděn a dále zpracován. Velkoobjemové kontejnery, které si můžete objednat na siegl.cz, mají velikosti od 9m3, přes 15m3, až po 40m3.

3. Pneumatiky a plasty

Při výměně zimních pneumatik za letní zjistíte, že už není celkem bezpečné na nich další sezónu jezdit, a koupíte nové. Co ale s těmi starými, když chcete brát ohled na přírodu? Čím dál častější bývá možnost odevzdání pneumatik při koupi nových (zpětný odběr). Existuje také možnost objednat si na jejich odvoz nebo likvidaci specializovanou firmu.

V případě plastu víme, že PET lahve patří do žlutého kontejneru. Pokud se ale jedná o nějaký rozměrnější plastový odpad, ten bývá často odvážen spolu s velkoobjemovým odpadem a dále tříděn.

4. Bioodpad

Zejména na jaře nebo na podzim potřebují zahrádky důkladnou úpravu. Tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, listí, zbytky rostlin, piliny, spadané ovoce můžeme použít třeba do kompostu, rozhodně je ale zakázané je svévolně spalovat. V případě, že je nechcete kompostovat, je bezpečnější a jednodušší zavolat si na odvoz bioodpadu kontejner.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)