{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Oprava sádrokartonu

Lehké stavební desky slouží K oplášťování masivních stěn ve spojení s tepelnou izolací nebo k vytvoření lehkých vnitřních příček. Sádrokartonové desky se skládají ze sádrového jádra, které je oboustranně oplášťováno kartonem, sádrovláknité desky mají homogenní průřez ze sádrovláknité směsi. Díra způsobená silným úderem např. při stěhování nebo při provádění renovací, případně otvory při změně elektroinstalací nebo vedení topných spojení s tepelnou izolací nebo trubek - to jsou nejčastější případy, kdy je třeba provést opravu.


Postup při opravě poškozené sádrokartonové zdi
 

Kotvení sádrokartonových desek

Způsob připevnění sádrokartonových desek

Lehké stavební desky se na masivní stěny připevňují většinou pomocí spojovací malty, jejich spojení se stěnou napomáhá vroubkování. Desky bývají často doplněny tepelnou izolací. Lehké vnitřní příčky se skládají z nosné konstrukce, tj. z dřevěné rámové konstrukce nebo z roštu smontovaného z kovových profilů ve tvaru "C". Na tuto nosnou konstrukci se potom oboustranně přišroubují lehké stavební desky.

Prostor mezi deskami se vyplňuje tepelnou nebo protihlukovou izolací v podobě desek nebo rohoží. Dobře zvukově izolující konstrukce jsou většinou dvojité, to znamená, že jsou postaveny ze dvou navzájem zcela oddělených nosných konstrukcí. Menší poškození lze opravit sádrovou tmelicí hmotou. V místnostech s vlhkým provozem se používají výhradně desky určené pro tyto místnosti, je třeba používat také vhodnou tmelicí hmotu.

 

Velká díra v sádrokartonu

1. Vyřízněte poškozené místo

Větší díry v lehkých příčkách musí být opraveny pomocí náhradního kousku desky. Část desky, která se má vyříznout, vyznačte pomocí pravítka a tužky, pokud možno pravoúhle. Silným vrtacím nástavcem vyvrtejte v rozích díry, které poslouží ke snadnému nasazení (ruční nebo elektrické) pilky na řezání otvorů. Vyřízněte vyznačený kus desky.

 
Vyříznutí otvoru v sádrokartonu

Ujistěte se předem, že v místě, kde chcete řezat, nevede žádná elektroinstalace nebo vodovodní trubky.

 

 

Vyznačení rozměrů

2. Vyřízněte náhradní vložku

Vyříznutý kus použijte jako šablonu k další práci, na zbytku desky obkreslete jeho obrysy a náhradní kus vyřízněte o něco menší. Jestliže už nemáte v zásobě zbytek desky, kupte v obchodě se stavebninami tzv. "jednomužnou" desku. To je deska o velikosti asi 1 m2 a zvolte vhodnou tloušťku! podle desky, kterou se chystáte opravit.

 

 

Seříznutí hran sádrokartonové desky

3. Seřízněte hrany desek

Hrany desky a náhradní vložku šikmo seřízněte, aby později dobře držela tmelicí hmota.

 

 

Upevnění dřevěných latí

4. Upevněte dřevěné latě

Pro upevnění vložky použijte dřevěné latě několik centimetru široké. Osaďte tyto latě nahoře kolem vyříznutého otvoru, nejlépe pomocí samořezných šroubů. Jako pomůcku použijte elektrický (akku-) šroubovák, případně vrtačku s odpovídajícím nástavcem nebo obyčejný šroubovák.

 

 

Přišroubování náhradní sádrokartonové vložky k latím

5. Upevněte náhradní vložku

Náhradní vložku osaďte do vyříznutého otvoru a pečlivě ji přišroubujte k latím.

 

 

Zatmelení mezer

6. Zatmelte a přebruste mezery

Mezery, které na desce ještě zůstaly, dobře zatmelte vhodnou tmelicí hmotou a po jejím zaschnutí opravené místo ještě přebruste.

 

 

Při dodržení následujících pravidel se vyhnete poškození lehkých stavebních desek

  • Zvolte vždy správný druh desky, např. do místností s vlhkým provozem se hodí pouze voděodolné desky určené pro tyto místnosti.
  • Zajistěte montáž, která zabrání vibracím stěny, např. pomocí pevné nosné konstrukce a dostatečného množství upevňovacích bodu. To je nutné především tehdy, chcete-li obkládat keramickým obkladem.

Nově osazená náhradní vložka je silně savá a musí být před tapetováním nebo obložením keramickým obkladem ještě natřena vhodným základním (penetračním) nátěrem. 
 

Profitip: Jestliže chcete opravené místo tapetovat, postačí jako penetrace základní nátěr disperzní barvou.

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)