{LNG: 'tit-reklama'}

Přizpůsobení garáže pro invalidu

Obecně vzato má každá garáž z hlediska jejího vjezdu vstup bezbariérový. Naskýtá se však otázka, zda bude garáž osobě s omezenou schopností pohybu a zvláště pak osobě na vozíku vyhovovat. Zde záleží na mnoha faktorech, jelikož představy a potřeby bezbariérového přizpůsobení garáže jsou zcela individuální.

Vhodná garáž pro invalidu

Pokud bychom vycházeli z vyhlášky, nalezli bychom tyto rozměry: šířka stání pro vozidla zdravotně postižených osob na parkovištích, odstavných plochách a v garážích musí být nejméně 3 500 mm, pokud se jedná o místa veřejně přístupná. Tento rozměr však garáže v osobním vlastnictví většinou nemají. Garáž by měla mít alespoň takovou šířku, aby pro zaparkování vozidla zbyl manipulační prostor, potřebný pro bezpečné otevření dveří vozidla, vystoupení a nastoupení osoby na vozíku.

Po zaparkování by měl prostor kolem auta být minimálně 1300 mm. V případě pětidvéřového vozu, který má kratší dveře (zhruba 105 – 110 cm) je to prostor dostačující. U vozů třídveřových, které mají dveře delší (zhruba 115 – 125 cm), je vyhovující pro nastoupení a vystoupení vozíčkáře, který si vozík skládá a rozkládá sám, alespoň 1500 mm. Manipulační prostor za autem pro nakládání a vykládání vozíku z kufru auta je také mezi 1300 – 1500 mm.

Pokud je garáž užší, kratší a po zaparkování vozu nezbývá tolik místa, lze řešit vystupování a nastupování osob a nakládání vozíku dalšími způsoby. Řidič vozíčkář vůz zaparkuje blíže ke stěně garáže ze strany spolujezdce, nastoupí z vozíku do auta, vyjede ven a doprovázející osoba mu vozík naloží do kufru. Po otevření garážových či sekčních vrat lze bez obtíží vozík do kufru auta naložit i v kratší garáži.
 

Pokud je garáž součástí rodinného domu, ideálním řešením je možnost dalšího vchodu do garáže přímo z obytných prostor.


Výběr garážových vrat

Další důležitá věc, nad kterou je třeba se zamyslet, jsou garážová vrata. Z hlediska ztíženého pohybu osoby na vozíku usnadní otevírání a zavírání garáže vrata s elektrickým pohonem, s možností dálkového ovládání. V současné době existuje široká nabídka různých typů garážových vrat. Jedná se o vrata sekční, rolovací, výklopná, křídlová, posuvná. Ne každý typ garážových vrat je však pro danou stavbu vhodný. S výběrem vhodných vrat poradí technik dané firmy.
 

V některých případech zdravotního postižení je možné si na příslušném úřadě zažádat o finanční příspěvek na pořízení garážových vrat.


Postup při pořízení vrat na dálkové ovládání

V první řadě bychom měli všechny rozměry garáže změřit. Při výběru firmy bychom měli postupovat obezřetně. Raději si obejděte více firem a získejte co nejvíce informací o jejich nabídkách. Ujasněte si, zda firma provádí potřebné přípravné práce – vybourání a odvoz stávajících vrat a po montáži nových vrat konečné stavební úpravy.

V letácích některých firem se takové nabídky vyskytují, ale ve skutečnosti firmy provádí pouze dovoz a montáž garážových vrat. Povinností objednatele je si kompletní přípravu pracoviště, odvoz odpadu, úklid vnitřních a venkovních prostor a konečné práce, zajistit vlastními silami.

Před podepsáním smlouvy o dílo byste tedy měli vědět, jaké povinnosti objednatele vrat očekávají. Firmy požadují zajištění vjezdu a parkování montážních vozidel, zajištění vnitřních a venkovních ploch pro provádění prací, zajištění přívodu elektrické energie do místa provádění díla. V případě montáže vrat s elektrickým pohonem je nutné počítat se zásuvkou pro připojení vrat. O umístění zásuvky bychom se měli poradit s technikem, který provádí zaměření vrat. 
 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)