{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

PRESBETON Nova

PRESBETON Nova - logo
Vyrábíme dlažby a betonové prvky: tvarovaná, plošná a zámková dlažba, speciální lité dlažby, vegetační a drenážní dlažby, obrubníky, žlaby, zdicí materiály - plotovky a tvarovky FACE BLOCK, rumplované kameny CRASH BLOCK. V naší ...
Přejít na detail firmy

U Panelárny 594/6, 77900 Olomouc - Chválovice

Doporučujeme

Firmy z oboru

Pokládka zámkové a plošné dlažby

Zámková dlažba je způsob dlažby, který vychází z toho, že jednotlivé dlaždice do sebe zapadají a tvoří tak pevný zámek. Plošná dlažba je tvořena dlaždicemi, které mohou mít čtvercový nebo obdélníkový rozměr. Článek pojednává o výběru venkovní dlažby, způsobu pokládky a podkladních vrstvách při různých typech pokládky.

Výběr dlažby

O tloušťce dlažby rozhoduje způsob využití a budoucí celkové zatížení plochy provozem. Svou roli hraje i charakter podloží dlažby. Při podloží bez betonových desek obecně platí, že pro:

  • pochůzné plochy se používají dlažby tloušťky 35–50 mm (terasy, zahradní prvky, pěší zóny),
  • pro pochůzné i lehce pojízdné účely dlažby tloušťky 60–70 mm (slabý provoz osobních aut, příjezd k RD, chodníky)
  • pro intenzivní provoz středního zatížení dlažby tloušťky 80 mm (parkoviště, zastávky, obecní komunikace)
  • pro plochy s intenzivním a těžkým provozem dlažby tloušťky 100 mm (nakládací místa kamionové dopravy). 

Lože ze štěrkodrtě

Na vyspádovanou a zhutněnou podkladní vrstvu se stejnoměrně urovná lože ze štěrkodrtě (štěrk 2/5, 4/8, 4/11) v tloušťce 30 až 50 mm. Nejlépe se to daří pomocí profilové trubky, která slouží jako pomůcka. Meziprostor se vyplní štěrkem a zarovná se (stáhne) latí. Hotové štěrkové lože se nesmí zhutňovat, ani se do něho nesmí vstoupit a chodit po něm. Doporučuje se připravit jen tak velkou plochu lože ze štěrkodrtě, na kterou se v průběhu prací stihne položit dlažba.


Pokládka

Při pokládání se začíná v pravoúhlém rohu, pokud možno od nejnižšího místa plochy. Dlažební kameny se pokládají ve směru od sebe tak, že je na ně možno ihned stoupnout. Kameny se kladou se spárou 3–5 mm. Dbejte na rovnoměrné linie spár. Kontrolujte vydlážděný úsek minimálně každé 2 až 3 metry pomocí šňůry nebo latě. Nepokládejte dlažby po ucelených vrstvách z jedné palety, ale z více palet a vrstev najednou. Nepokládejte kameny s viditelnými vadami (poškození při dopravě, řezání atd.). 

Spád plochy musí být min. 2% v podélném i příčném směru. Kameny je třeba pokládat na výšku o 1 cm výš, než je konečná výška plochy, protože štěrkové lůžko postupně klesne vlivem zhutnění. 


Spáry

Spáry se zasypou pískem, kamennou drtí, drceným pískem nebo štěrkem. Vhodné velikosti zrn jsou 0,2, 0,3, 0,4 mm, průměrná spotřeba je asi 6 – 10 kg/m . Zasypávání provádějte vždy za sucha. Dbejte na kvalitu zásypového písku, protože jemné kovové či jílovité částice mohou po čase vést k trvalému znečištění povrchu dlažeb, jíl navíc podporuje růst plevelů.


Hutnění

Před hutněním se plocha nejdříve dokonale očistí od spárovacího písku. Vhodnou hutnící deskou se zavibrují dlažební kameny jedenkrát v podélném a jedenkrát v příčném směru. U barevných dlažeb, profilovaných dlažeb a dlažebních kamenů, nebo u dlažebních kamenů bez fazety, je bezpodmínečně nutné použít hutnící desku s hladicím zařízením (gumovým nástavcem).

Hutnětevždy za sucha a v suchém stavu! Následně celou dlážděnou plochu ještě jednou důkladně zasypejte pískem a ponechte ho na ploše cca 2 až 3 týdny a potom plochu zaméťte. Zhutněnou i posypanou plochu je možno ihned používat. 

Upozornění: hutnění se nesmí provádět u dlažebních desek plošné dlažby a při pokládce vegetačních tvárnic. 

 

Pokládka dlažebních kamenů zámkové dlažby

Vrstvy pro pochůzné plochy

Na vyspádovanou a zhutněnou zemní pláň se rozprostře a zhutní vhodnými prostředky vrstva štěrkodrtě frakce 8/16, 11/22, 16/32 apod. v tloušťce asi 10 cm. Na tuto vrstvu se rozprostře lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 (tloušťka vrstvy štěrkodrtě asi 40 mm).

Vrstvy zámkové dlažby pro pochůzné plochy

1.  40 - 60 mm - betonová dlažba

2.  40 mm - lože štěrkodrť

3.  100 - 150 mm - podklad štěrkodrť

4.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro pochůzné plochy

 

Vrstvy pro lehký provoz

Na vyspádovanou a zhutněnou zemní pláň se rozprostře a zhutní vhodnými prostředky vrstva štěrkopísku frakce 0/22, v tloušťce cca 5 cm (filtrační vrstva). Na ni se rozprostře vrstva štěrkodrtě frakce 32/63 a prosype se štěrkodrtí frakce 8/16, 11/22 apod. v tloušťce asi 10 – 30 cm, podle uvažovaného zatížení, a vše se důkladně zhutní. Na takto připravený podklad se rozprostře lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 (v tloušťce asi 40 mm).

Podkladní vrstvy pro zámkovou dlažbu s lehkým provozem

1.  60 - 80 mm - betonová dlažba

2.  40 mm - lože štěrkodrť

3.  100 - 300 mm - podklad stěrkodrť

4.  50 mm - filtrační vrstva

5.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro lehký provoz

 

Vrstvy pro těžký provoz

Postup je stejný jako v případě b), ale na zhutněnou vrstvu štěrkodrtě 32/63 se provede betonová deska, podle míry zatížení buď vyztužená (velká zatížení), nebo nevyztužená (pro menší zatížení). Vyztužení je provedeno ocelovou svařovanou sítí. Tloušťka betonové desky podle zatížení je asi 10 – 20 cm. Na takto připravenou betonovou desku se rozprostře lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 (v tloušťce asi 40 mm). 

Podkladní vrstvy zámkové dlažby pro těžký provoz

1.  80 - 100 mm betonová dlažba

2.  40 mm - lože štěrkodrť

3.  100 - 200 mm - železobetonová deska

4.  100 - 300 mm - podklad stěrkodrť

5.  50 mm - filtrační vrstva

5.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro těžký provoz

 

Pokládka dlažebních desek plošné dlažby

Vrstvy pro pochůzné plochy – pokládka do kamenné drti

Na vyspádovanou a zhutněnou zemní pláň se urovná minimálně 100 mm zhutněné štěrkodrtě frakce 0/22. Na vrstvu štěrkodrtě se urovná 40 mm kamenné drtě frakce 0/4, na tuto drť se již pokládá plošná dlažba. Po ukončení pokládky se spáry mezi dlaždicemi zaplní spárovacím pískem 0/2.

 

1.  40 - 60 mm - betonová dlažba

2.  40 mm - lože štěrkodrť

3.  100 - 150 mm - podklad štěrkodrť

4.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro pochůznou plošnou dlažbu

 

Vrstvy pro lehký provoz – pokládání do maltového lože

Na vyspádovanou a zhutněnou zemní pláň se urovná minimálně 100 mm zhutněné štěrkodrtě frakce 0/22. Na vrstvu štěrkodrtě se vybetonuje železobetonová deska o tloušťce 100 mm z betonu C 8/10 (dle ČSN EN 206–1 ). Na tuto podkladní desku se nanáší cementová malta MC 10, na kterou se dlažba pokládá celou plochou. U ploch nad 20 m je nutno z důvodu teplotní roztažnosti materiálu vytvářet dilatační spáry. Spárování mezi dlaždicemi se provádí zásypovým pískem frakce 0/2 mm až v následujícím dni po ukončení pokládky. Vydlážděnou plochu není možné zatěžovat po dobu tří dnů.

 

1.  35 - 50 mm - betonová dlažba

2.  20 mm - maltové lože

3.  100 mm - železobetonová deska

4.  100 - 150 mm - podklad štěrkodrť

5.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro plošnou dlažbu s lehkým provozem

 

 

Vrstvy pro pochůzné plochy – pokládka na vymezovací terče

Tato varianta pokládky plošné dlažby je vhodná k vytvoření kvalitní pochůzné roviny u teras a podobných staveb, kde bude podloží tvořit betonová nebo jiná vyspádovaná zpevněná plocha. Dlažba se ukládá do vymezovacích terčíků položených přímo na tuto plochu. Jemné spáry se nevysypávají pískem. Srážková voda odtéká volně pod dlažbu po vyspádovaném pevném podkladu. Tento typ pokládky je určen pouze pro pochůzné plochy.

 

Pokládka plošné dlažby na terče

1.  Vymezovací terče

2.  35 - 50 mm  - betonová dlažba

3.  100 mm - železobetonová deska

4.  100 - 150 mm - podklad stěrkodrť

5.  zemní pláň

Podkladní vrstvy pro pokládku plošné dlažby na terče

Ukázka vymezovacích terčů

Terče používané při pokládce na terče

1.  Vyrovnávací podložka TP

2. Vymezovací terč TT

3.  Vymezovací terč TT

4.  Terč a podložka

5. Rektifikační terč TR

 

 

 

Dobrá rada: Nepokládejte dlažbu před kompletním dokončením všech staveb – rodinného domu, provozních a společenských budov nebo oplocení. Veškeré stavební práce, nátěry, montáže všech technických i okrasných prvků musí být před plánovaným dlážděním ukončeny. Je doporučeno provést předem  i základní hrubé zahradnické práce (zemina, úprava terénu, instalace bazénu nebo jezírka, osvětlení a zavlažování atd.) a výsadbu velkých rostlin nebo pokládku travního koberce. Po dlažbě nelze beze stop převážet stavební materiál, pojíždět vozidly, chodit v pracovní obuvi, odkládat obaly od omítek, barev, vozit zeminu a mulčovací kůru atd. Všechny tyto činnosti znamenají pro povrch betonu hrozbu v podobě neodstranitelných skvrn a celkového zbytečného znečištění, které by jinak nenastalo. Při dodržení těchto pravidel bude vydlážděná plocha splňovat požadavky nejen na užitné vlastnosti, ale i na estetický vzhled.

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (6 reakcí)