{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Waleon

Waleon - logo
Nabízíme měkčení vody, dezinfekce, odstranění železa, manganu a dusičnanů.
Přejít na detail firmy

Jízdárenská 590, 682 01 Vyškov

Telefon: +420 518 340 350

Doporučujeme

Firmy z oboru

Úprava vody z vlastních zdrojů

Využívání zdrojů vlastní podzemní vody začíná řešít čím dál více majitelů a uživatelů rodinných domů, chalup či chat. V místech, kde není možnost připojení na vodovodní řád, jsou individuální zdroje nutností. Přesto i v oblastech plně pokrytých vodou z řádu není využívání podzemní vody výjimkou.

Kromě nezávislosti na veřejných zdrojích, nelze kvůli neustále rostoucímu vodnému a stočnému, opominout ani finanční stránku věci. Pořizovací náklady na automatickou úpravnu vody v poslední době klesají a následný provoz zařízení se pohybuje v řádech korun. 

Zdroje podzemní vody se liší podle lokality. Požadavky na kvalitu pitné vody z těchto zdrojů, ne vždy odpovídají normám stanoveným zákonem.

Obsah minerálních látek v pitné vodě v České republice

V případě, že majitel či uživatel studny zjistí, že voda v ní nevyhovuje požadavkům normy pitné vody kvůli překročení limitů látek obsažených ve vodě, je nutné vodu upravit.

Nejčastějšími problémy, jsou vysoký obsah železa a manganu ve vodě, mikrobiologická kontaminace, tvrdost vody a zvýšený obsah dusičnanů.

Obsah minerálních látek v pitné vodě v České republice


Výběr přístroje pro úpravu vody

Na trhu je mnoho výrobců, nabízejících zařízení pro úpravu vody, ale ne všechny přístroje dokáží splnit požadavky, které od nich očekáváte. Při koupi se v kombinaci s nedostatky vaší vody zaměřte na následující vlastnosti přístroje.


Desinfekce vody

Běžnou součástí vody z vlastních zdrojů jsou bakterie a další mikroorganizmy. Přidáváním velmi malých dávek chlóru se zabezpečí dezinfekce vody a zabrání množení bakterií ve vodovodní síti.

Dezinfekcí se také předchází vzniku usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí, které jsou ideálním místem ke množení bakterií.

Automatické úpravny vody obvykle dávkují chlór na základě signálu z vodoměru. Dávkovač bývá instalován na hlavním přívodu vody do objektu. 


Odstranění železa a manganu

Automatický tlakový filtr na odstranění železa a manganu účinně snižuje koncentraci těchto látek ve vodě. Před filtr bývá předřazena dávkovací stanice, která zajistí chemickou předúpravu surové vody a její hygienické zabezpečení. Voda poté proudí přes vrstvy speciální náplně, které se vyznačují schopností účinně odfiltrovat všechny formy železa a manganu.

Voda musí být po úpravě čirá a měla by splňovat maximální povolené koncentrace železa a manganu stanovené platnou legislativou.


Změkčení

Úpravna vody

Voda obecně obsahuje mnoho různých prvků a jejich sloučenin, jejich hodnota je přibližně 0,5 %. Přítomnost většího množství prvků vápníku, hořčíku a jejich sloučenin však způsobuje tzv. tvrdost vody. Usazeniny těchto sloučenin, nazývané také vodní kámen, citelně snižují výkony čerpadel, kotlů, ohřívačů vody a způsobují škody zanášením průtočného průřezu trubních rozvodů a vodních armatur.

U vody s tvrdostí vyšší než 5°dH je doporučováno nainstalovat úpravnu na změkčení vody.


Odstranění dusičnanů

Automatické úpravny vody odstraňují z vody dusitany a dusičnany pomocí speciální náplně, která se pravidelně a podle potřeby automaticky regeneruje roztokem soli. Dusitany a dusičnany způsobují vážné zdravotní problémy, proto je jejich odstranění z vody na pitné účely zcela nezbytné. 

Zdroj: Waleon, s.r.o.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)