{LNG: 'tit-reklama'}

Tmelení spár

Tmelení spár je složitější proces, který nespočívá pouze v nanesení tmelové hmoty do příslušné spáry. Pro kvalitní výsledek je třeba vybrat správný tmel a spáru na tmelení připravit. K docílení správné funkce tzv. dilatační spáry je někdy nezbytné použít také vyplňovací provazce.

Připrava tmelené spáry

Příprava tmelené spáry spočívá v jejím důkladném očištění od mastnot a prachu, případně v odstranění staršího tmelu a zbytků jiných materiálů. Plísně odstraňte za mokra pomocí fungicidů. Savé a drolící se materiály je nezbytné penetrovat (= opatřit ochranným nátěrem).

V případě akrylátových tmelů použijte k penetraci vodní roztok samotného tmelu (poměr ředění 1:3). Tmel naneste až poté, co vrstva roztoku zneprůhlední. Pakliže jsou stykové plochy znečištěny starým butylovým tmelem, penetrujte je syntetickým lakem S1002 ředěným ředidlem S6006 (poměrem 140 g ředidla na 1 kg laku).


Příprava dilatačních spár 

Tmelení dilatační spáry

Tvoří-li tmel ve spáře výplň, která zasahuje i do jejích rohů, není schopen se právě v těchto rozích roztahovat a smršťovat, odtrhává se od povrchu, či se je sám poškozen. Proto se používají tzv. výplňové provazce.

Výplňový provazec je třeba do dilatační spáry vtlačit před tmelením. Jde o kruhový profil z polyetylénu s uzavřenou pórovitostí. Zajišťuje optimální a konstantní tloušťku budoucího tmelového uzávěru a především správnou funkci tmelu při pohybech ve spáře. Jeho povrch je nepřilnavý, a tak svou přítomností zabraňuje přilnutí tmelu ke dvěma vzájemně se stýkajícím povrchům, což je velmi důležité!

Tloušťku provazce volte o 25 % větší, než je šířka spáry. Zatlačte jej do hloubky, která odpovídá zvolené hloubce tmelového uzávěru. Aby byla hloubka konstantní, je dobré si pomoci např. kolíčkem s ryskou. Povrchy přilehlé ke spáře lze chránit pomocí nalepené pásky. Strhněte jí ihned po dokončení tmelového uzávěru.


Aplikace tmelu

Aplikace samotného tmelu probíhá za teplot  +5°C až +30°C, během vyzrávání by teplota neměla klesnout pod 0°C. Povrch musí být suchý a alespoň 3 hodiny chráněný před vlhkostí. Tmel do spáry vtlačte pomocí mechanické, nebo pneumatické pistole, a to s mírným přebytkem, aby zde nevznikly dutiny. Poté jej stáhněte pomocí zaoblené stěrky, kterou držte v úhlu 45° tak, abyste přejížděním přes spáru nejen stáhli přebytečný tmel, ale současně jej do spáry zatlačovali. Tím zajistíte jeho dostatečné přilnutí k materiálu spáry. 

Tmelení širokých spár

Je-li spára širší než předepsaná max. šířka, je potřeba tmel nanášet natřikrát. Nejdříve položíte housenku k jednomu okraji spáry, poté k druhému a následně obě překryjete housenkou třetí.

U akrylátových tmelů můžete povrch zahladit štětcem namočeným ve vodě  Akrylátové tmely chraňte1,5 – 2 hodiny po aplikaci před vlhkem, některé dokonce před přímým sluncem.

 

Finální úpravy

Finální úpravou může být natření spáry barvou, což přichází v úvahu prakticky u všech typů tmelů, kromě silikonových. Barvy určené k natření spáry by měly být pružné, tmel musí být plně vyzrálý a před natíráním omytý vodou a vysušený.

 

Zdroj: DenBraven

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)