{LNG: 'tit-reklama'}

Výběr správného tmelu ke tmelení spár

Úkolem, který tmel ve spáře plní, je její trvalé utěsnění. Problematika tmelení tedy spočívá především v zajištění dostatečné soudržnosti tmeleným materiálem a v umožnění dilatačních pohybů ve spáře bez poškození tmelu.Výběr tmelu

Obecně lze tmely rozdělit na hmoty plastické a elastické (pružné). Přechod mezi nimi představují hmoty plasticko elastické a elasticko plastické. Rozdíl mezi nimi spočívá v chování při deformaci. Elastické hmoty se po stlačení, či natažení vracejí ke svému původnímu tvaru, hmoty plastické nikoli, což při opakovaném deformování může vést k porušení jejich celistvosti.

Plastické materiály používáme proto jen ve spojích, které jsou relativně v klidu, zatímco pro spoje, kde dochází k pohybům ve velké míře, volíme tmely elastické.

Z hlediska chemického složení používáme v zásadě tmely:

  • akrylátové
  • silikonové
  • polyuretanové
  • tmely na bázi MS-polymerů
  • butylkaučukové

Běžné akrylátové tmely se používají v interiéru, neboť nejsou mrazuvzdorné. Stavební akrylátové tmely již v exteriéru použít můžeme. Je jimi možno vyplnit i relativně široké spáry až do šíře 40 mm, a tak se používají např. pro tmelení spár mezi panely panelových domů. Jsou relativně levné, ale méně pružné (mají dilatační schopnost 12,5%). Výhodou je, že se dají přetírat akrylátovými, či disperzními barvami.

Silikonových tmelů se vyrábí celá řada druhů, vhodných pro neporézní i porézní materiály. Obecně jsou velmi pružné, odolné vůči UV-záření, vodě a povětrnostním podmínkám vůbec. Odolávají teplotám –50 až +300 °C.

Polyuretanové tmely se kromě jiného používají pro spáry zátěžových podlah, či bazénů. Krátkodobě odolávají ropným látkám.

MS-polymery se hodí prakticky pro všechny materiálové varianty. Jsou velmi trvanlivé, dobře odolávají UV-záření, vodě i plísním.

Silikonové, polyuretanové i MS-polymerové tmely jsou relativně pružné (dilatační schopnost je 20-25%).


Tmelené materiály

Výběr tmelů závisí v první řadě na materiálu, který tmelíme. Následující tabulka obecně uvádí vhodnost různých kombinací tmelů a tmelených materiálů.

Vhodná Kombinace tmelů a tmelených materiálů
Tmel Tmelený materiál
  Kovy Dřevo  Plast  Sklo Keramika Silikáty
Silikonový
 
+ + + + + -
Polyuretanový
 
+ + + - - +
MS-polymery
 
+ + + + + +
Akrylátový
 
- + + - - +
Butylkaučukový
 
- + + - - +


Množství tmelu

Tmely jsou relativně drahým materiálem. Je proto třeba si před jejich nákupem dobře promyslet, kolik balení budeme potřebovat. Množství se řídí délkou a šířkou tmelených spár a hloubkou tmelení.

Každý tmel má výrobcem stanovenou max. a min. šířku spáry, na níž lze použít, hodnoty se pohybují v rozmezí 4 - 25 mm. Hloubka tmelení, neboli výsledná tloušťka tmelového uzávěru se řídí pravidlem, že do 15 mm šířky spáry je rovna právě této šířce, od 15 mm dále její  polovině. Víme-li, jaký objem má balení tmelu, tzv. kartuše, a nebo „salámu“, můžeme si množství  potřebných kusů vypočítat podle jednoduchého vzorce:
 

Počet balení = (Délka spár (mm) x Šířka spáry (mm) x Hloubka spáry (mm))
/
Velikost balení (ml)

 

 

Tmelení dilatační spáry

Délka spár nám určuje pochopitelně i délku podložních profilů, které pod tmelový uzávěr vkládáme. Kromě níže popsané zásadní úlohy pomáhají tyto tzv. výplňové provazce zhotovit tmelový uzávěr s optimální tloušťkou ve všech místech. Tím mimo jiné šetří množství spotřebovaného tmelu.

Ukázka použití výplňového provazce
Zdroj:
DenBraven.cz

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)