{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Pasivní dům - často kladené otázky

Název "pasivní dům" vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků. Pasivní dům je stavba, která se vytopí téměř sama pomocí slunečního záření a vnitřních tepelných zisků - spotřebičů, osob apod. Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění. Díky tomu se pasivní dům obejde bez klasické topné soustavy, stačí pouze malý zdroj, který pokryje zbytkovou spotřebu tepla.

Jaký pozemek zvolit?

Pří volbě pozemku hrají významnou roli i jiné faktory, než jen energetické úspory. Velmi často se musíme smířít s jistými omezeními danými jednak lokalitou a jednak regulačními podmínkami (uliční čára, orientace budovy, tvar střechy apod.).

Tam, kde chybí vybavenost, jako škola, služby a místo není rozumně dosažitelné veřejnou dopravou, může spotřeba energie i emise škodlivin (zejména CO2) spojena s dojížděním do zaměstnání, být výrazně vyšší než provozem domu.

Pasivní dům můžete postavit i na nevhodném pozemku, ovšem za cenu vyšších nákladů a s použitím netradičních řešení. Pokud jste ještě ve fázi výběru pozemku, je dobré udělat konzultaci s projektantem, který lépe posoudí možnosti a skryté nedostatky pozemku. Není dobré spoléhat na vyjádření realitních kanceláří, že pozemek je stavební místo a na pozemku nejsou žádné problémy.

Pozemek by měl poskytovat dostatek soukromí a současně by neměl být stíněn lesem nebo okolní zástavbou. Zastínění stromy může být někdy výhodné, jestliže se jedná o stromy v zimě opadající. Stromy v létě stíní a v zimě, po opadnutí listí, nebrání průchodu slunečních paprsků.


Kam umístit stavbu?

Na pozemku je velice důležitá také orientace stavby. Pro pasivní dům jsou významné solární zisky, které získává interiér jižním prosklením.

V ideálním případě by projekty domů měly být navrženy tak, aby stály na nestíněném pozemku, hlavní fasádou s největší prosklenou plochou otočenou směrem k osluněné straně (od jihovýchodu přes jih po jihozápad).


Jaký konstrukční systém zvolit?

Základními konstrukčními systémy pro rodinné domy jsou masivní zděný systém a dřevostavba. Který systém je pro pasivní dům vhodnější? Tato diskuze nebude mít vítěze, faktem je, že i pasivní domy u našich sousedů v Německu a Rakousku jsou z poloviny stavěny jako dřevostavby a z poloviny jako zděné stavby. Každý z těchto systémů má své výhody a nevýhody. Záleží, kterým argumentům dáte přednost.


Lehké konstrukce – dřevostavby

Pro pasivní domy jsou nejvhodnější konstrukce, které dokážou zabezpečit dostatečnou izolační schopnost při co nejmenší tloušťce stěn. Této konstrukci nejlépe odpovídá konstrukční skladba dřevostavby, která může mít izolaci v celé tloušťce stěny.

Lehké dřevostavby nevyžadují příliš staticky únosné základy, často je lze zredukovat jen na základové patky. Konstrukce tak může být celá nad terénem, kdy je pod stavbou odvětraný montážní prostor. Odpadá tak nutnost hydroizolace, protiradonových opatření a eliminují se tepelné mosty při napojení na základy.

Kladem dřevostaveb je i větší rychlost výstavby, menší pracnost a obvykle i nižší náklady. Použití dřeva méně zatěžuje životní prostředí a likvidace stavby po jejím dožití je velice jednoduchá.


Těžké konstrukce – masivní stavby

V současnosti stále převažují masivní stavby zděné z keramických pálených materiálů, i když dnes již existuje velké množství jiných vhodných materiálů. Pasivní domy je možné postavit v podstatě ze všech zdících materiálů – cihel nebo keramických, vápenopískových, betonových či lehčených silikátových bloků.

Jestliže chcete využít veškerých dobrých vlastností masivních staveb, jako je akumulace tepla, akustický útlum, zvolte materiály s větší objemovou hmotností a pevností, které zabezpečí v co nejmenší tloušťce statickou únosnost. Zvenčí pak zateplujte materiály s velkou tepelně-izolační schopností.


Častý argument pro rozhodnutí – akumulace tepla, akustika

Nevýhodou dřevostaveb oproti masivním stavbám je nižší akumulační schopnost - stavby se rychleji ohřívají a chladnou. To obecně platí u běžných dřevostaveb, u pasivních dřevostaveb zabezpečuje silná izolace výbornou ochranu proti krátkodobým výkyvům teplot. Je ale nutné provést důslednou ochranu proti letnímu přehřívání stíněním okenních otvorů.

Ovšem i u dřevostaveb můžeme vhodným navržením masivních vnitřních prvků zvýšit akumulaci. Nejjednodušší je použití mazanin v podlahách na izolační podložce, toto řešení má i velkou výhodu v tom, že současně ideálně řeší útlum kročejového hluku. Část akumulace přebírají i sádrokartonové obklady, dále je možno zvýšit akumulaci zvýšit případným použitím zděných hmotných příček . V ekologickém stavitelství se často pro zvýšení akumulace používají hliněné omítky a nepálené cihly. 

Rozhodnutí, zda volit klasickou stavbu nebo dřevostavbu, je důležité. Je doporučeno blíže se seznámit s nějakou moderní dřevostavbou a pak teprve udělat rozhodnutí. 


Jaký je ideální tvar stavby? 

Ideální tvar pasivního domu

Nejjednodušším způsobem, jak omezit tepelné ztráty, je zmenšit podíl ochlazovaných ploch konstrukcí vůči objemu konstrukce. Vyjadřuje se poměrem plochy obvodového pláště A k obestavěnému prostoru V. Čím je poměr A/V menší, tím jsou i menší ztráty energie. Výhodnější je proto patrová varianta domu s plochou nebo pultovou střechou, která má lepší poměr A/V.

Čím je tvar kompaktnější, tím je stavba ekonomicky výhodnější. Stavba má být proto bez různých arkýřů, vikýřů a zasunutých lodžií. Protože ve snaze maximálně využívat jižní fasádu pro solární zisky, je využíván jako optimální tvar kvádr, který je natočen delší stranou ke slunci.

Optimální tvar pasivního domu z
hlediska ochlazované plochy
 

V praxi se nevyhnete různým podmínkám daným místem stavby a regulačním požadavkům daným územním plánem a stavebním úřadem – nejčastějším požadavkem je použití sedlové střechy. Často je také investorem požadováno přízemní řešení, které je optimální z hlediska propojení obytných částí se zahradou. Zkušený projektant dokáže eliminovat zhoršení poměru A/V přízemního řešení zlepšením jiných parametrů stavby a dodržet tak požadavky na pasivní dům. 


Jaký dozor zvolit?

Dozor na stavbě může vykonávat více účastníků. Jednak stát prostřednictvím stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora a dále projektant v rámci autorského dozoru.

Stavebník si může najmout i svůj dozor – technický dozor investora (stavební dozor). Tento dozor kontroluje průběh výstavby a přebírá jednotlivé dodávky od zhotovitele stavby. Nejvhodnějším způsobem jsou pravidelné kontrolní dny za účasti projektanta, investora a stavbyvedoucího, kdy jsou operativně řešeny všechny problémy vznikající na stavbě. Tato průběžná kontrola obvykle ušetří, hodně nákladů na stavbu a projeví se na dobré kvalitě stavby. U pasivního domu, je kvalitní provedení detailů velmi důležité, je nutno zejména kontrolovat úroveň, odstranění tepelných mostů a detaily pro zajištění vzduchotěsnosti stavby. 

Projektant by měl zejména hlídat správné provedení detailů pasivního domu, kde se nejvíce chybuje. Je vhodné si najmout kvalitní dozor – zkušeného stavbaře, který kontroluje i správnost faktur a rozsah víceprací. 


Jaké jsou náklady na pasivní dům?

I dobře navržený pasivní dům je dražší než klasický dům. V Německu se uvádí zvýšení nákladů o cca 8 %. Vzhledem k tomu, že standard běžného českého domu je kvalitativně nižší, tak v našich podmínkách vychází zvýšení o cca 15–20 % i více. Rozumí se tím cenový rozdíl mezi domem při provedení v pasivním standardu a totožným domem, který splňuje jen současné minimální požadavky normy na tepelnou ochranu budov. Pokud je zvýšení vyšší, signalizuje to většinou špatný návrh nebo nepřiměřené použití aktivních technologií.

Často také stavebníci podléhají reklamám na různé "zázračné" technologie, přičemž existují levnější řešení. Za určitých předpokladů je možné postavit pasivní dům levněji než klasický. Podmínkou je užití různých netradičních materiálů, jednoduchých a chytře použitých technologií, což vyžaduje zkušeného projektanta s praxí a se znalostí cen.

Návratnosti zvýšených vstupních nákladů

Pokud kupujete auto a volíte mezi mercedesem a trabantem, řešíte otázku návratnosti nákladů? Prostě víte, že kupujete kvalitu, která vám bude dlouho a dobře sloužit. Tak je to i s pasivním domem. Nejenom, že získáte kvalitu ve formě vynikajícího vnitřního prostředí s čistým vzduchem a tepelnou pohodou, ale i radikální snížení provozních nákladů na vytápění.

A co pomoc státu? Je otázka, zda má stát zasahovat i do těchto oblastí a deformovat tržní prostředí. V současné době je podpora státu směrována na užití jednotlivých úsporných technologií – u rodinných domů zejména solárních kolektorů, fotovoltaických kolektorů, a to jak přímou podporou, tak prostřednictvím výkupních cen. Je to jistě vítaná podpora, ale určitě správnější by bylo dotovat výsledek bez ohledu na to, jakým způsobem se úspor dosáhne. 

Při rozhodování si můžete pomoci otázkou, čemu chcete dát přednost: je lepší malý a kvalitní dům, nebo velký a mizerný?

 

Text byl redakčně upraven

Zdroj převzatých a upravených obrázků: HUDEC, Mojmír. Pasivní rodinný dům, Proč a jak stavět. 1. vyd. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publising a.s., 2006. 112 s.
 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)