{LNG: 'tit-reklama'}

Plochou nebo šikmou střechu?

Vzhledem ke schopnosti chránit interiér domu před vnějšími vlivy neexistuje rozdíl mezi plochou a šikmou střechou. Každá z nich může plnit jiné funkce, být zhotovena kvalitně nebo nekvalitně a každá má své výhody i nedostatky. Jaké? Čtěte dál…


Ploché střechy

Ploché střechy jsou střechy se sklonem mezi 0° – 10°. Zjednodušeně řečeno jde o střešní konstrukci bez krovu.

Velice diskutovanou problematikou plochých střech je jejich životnost, která je přímo závislá na mnoha faktorech. Dříve za kratší životnost mohli zejména používané materiály (lepenka, gumoasfalt nebo reflexol), které nebyly schopné reagovat na změny teplot. V současné době je problémem spíše špatné provedení a naprojektování. Pokud je střecha správně navržena z hlediska pevnosti, difuze vodní páry, odvětrávání a tepelné izolace je její životnost srovnatelná se střechou šikmou.

Výhodou plochých střech jsou nižší pořizovací náklady a jednodušší stavba, protože není potřeba konstruovat krov. Navíc jsou velice dobře přístupné při stavbě a případných opravách. Dokonce si můžete střechu nechat naprojektovat tak, aby měla dostatečnou nosnost a odolnost a vy jí mohli využívat jako terasu, zahradu nebo parkovací stání.

Nevýhodou plochých střech je již zmíněná náročnost na kvalitu provedení. Špatná realizace nebo sebemenší drobná závada může způsobit prosakování vody do interiéru, což vyžaduje v krajních případech úplnou rekonstrukci. Ploché střechy navíc vyžadují pravidelnou péči. Zanedbaná střecha rychle stárne a může dojít až k rozsáhlému poškození.

Tento druh střech je nevhodný pro horské oblasti, protože se na nich hromadí sníh, který nadměrně zatěžuje stropní konstrukci.

Příčina poruch starších plochých střech souvisí také s obráceným pořadím jednotlivých materiálů. Dříve se přímo na nosnou konstrukci kladla tepelná izolace a na ní hydroizolace, která bránila  prostupu vodních par z prostoru interiéru ven, což způsobovalo srážení vody v konstrukci střechy.

Klady a zápory plochých střech
Klady Zápory
Rychlá montáž Omezený výběr střešní krytiny
Lepší požární ochrana Náročnější údržba
Dobrá přístupnost Nevhodné pro horské oblasti
Jednoduché konstrukční řešení  
Možné vybudování tzv. „zelené střechy“  
Možné využití prostor
(zahrada, terasa, parkovací stání)
 
Cena  

 

Šikmé střechy 

Šikmé střechy jsou střechy se sklonem v rozmezí 10°- 45°, vystavené působení povětrnostních vlivů, skládající se z krytiny a krovu z různých materiálů (dřevo, kov…), který plní funkci nosné konstrukce. Realizací šikmé střechy vzniká prostor mezi nosnou konstrukcí střechy (krovem) a stropem, tzv. podkroví.

Výhodou šikmých střech je zejména jejich životnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům – dobře po nich stéká voda, neudrží se na nich velká vrstva sněhu, odolávají střídání teplot a jsou méně vystavené působení slunečního záření. Podkroví je navíc využitelné jako další obytná plocha nebo úložný prostor.

K nevýhodám šikmých střech patří zejména namáhavé a pečlivé vyplnění všech prostor střešní konstrukce tepelnou izolací. Obvykle bývá izolace provedena chybně a vznikají tak tepelné mosty, kterými uniká značné množství tepla. Kromě izolací se chyby dělají často i v oblasti parozábran. Kvalitní parozábrany bývají nahrazovány levnějšími materiály, ve kterých postupem času vznikají trhliny. Těmi pak proniká vodní pára do střešní konstrukce, kde kondenzuje a vytváří úrodnou půdu pro nejrůznější dřevokazné houby nebo plísně.

klady a zápory šikmých střech
Klady Zápory
Životnost Náročnější realizace
Využitelné podkrovní prostory Možný vznik tepelných mostů (nekvalitně provedená izolace)
Bezúdržbovost Cena vůči plochým střechám
Odolnost vůči povětrnostním vlivům Požární bezpečnost
Možné použití jakéhokoliv typu střešní krytiny  
Menší nároky na nepropustnost vody  
Bezproblémové odvodnění  
Architektonicky zajímavé  

 

 

Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin
 Typ skládané krytiny Doporučený sklon
Krytina z pálených tašek  
  Taška drážková ražená se spojitou vodní drážkou 22°
  Taška drážková ražená s přerušovanou vodní drážkou 30°
  Taška obyčejná dvojitá 30°
  Taška drážková tažená 35°
  Vlnovka (esovka) 35°
  Prejz 40°
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°
Krytina z přírodní břidlice  
  Dvojitá 25°
  Jednoduchá 30°
Krytina z vláknocementových rovinných prvků  
  Dvojitá 25°
  Jednoduchá 30°
Krytina z dřevěných šindelů  
  Dvojitá 35°
  Jednoduchá 40°
Krytina z vláknocementových vlnitých desek 15°
Krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek 15°
Krytina z afaltových šindelů    20°
Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty
Krytina z trapézových plechů
Krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin 15°
Krytina z plechových rovinných desek 30°
Krytina z došků (sláma, rákos) 45°
    

V nadmořských výškách nad 600 m. n. m a při délce stření plochy ve směru sklonu větší než 10 m se doporučuje sklony uvedené v tabulce zvýšit nejméně o 5°

 

 
Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)