{LNG: 'tit-reklama'}

Volba střešní krytiny 2. díl

V prvním díle našeho třídílného miniseriálu jsme se zabývali zejména obecnými faktory, které byste měli brát v úvahu při výběru střešní krytiny. Dnes si přiblížíme konkrétní materiály, a to pálenou a betonovou střešní krytinu


Pálená střešní krytina

Pálené střešní krytiny jsou vyráběny ze směsi hlíny (jílu) a vody, která se suší vzduchem a následně vypaluje v pecích při vysokých teplotách. Vzniká tak cihlově červený (keramický) střep, který neobsahuje žádné škodliviny a přísady. Materiál má vysokou pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemické zátěži. Pálená taška je vyráběna ve dvou formátech, jako  velkoformátová nebo maloformátová  (bobrovka, polka, prejz..)

Kromě klasické režné tašky lze použít pálené tašky vyráběné technologií glazurování či engobace. Tyto povrchové úpravy prodlužují životnost krytiny, zlepšují technické vlastnosti a ovlivňují barvu.

Engoba je matný až pololesklý povlak, který vzniká natavením přírodních tavitelných jílů s příměsí oxidů železa na tašku. Střešní krytina tak získává mnohem hladší povrch než klasická režná taška. Výhodou je hladší povrch, na kterém neulpívají nečistoty a snadněji po něm stéká voda.

Glazura je nejvyšší stupeň zušlechtění povrchu tašky. Jedná se o proces, kdy se při vypalování na tašku nataví vrstva přírodních jílů s oxidy železa a vyšším podílem křemičitých směsí. Vznikne tak materiál s hladkou sklovitou krustou. Takto upravená krytina je mnohem pevnější a navíc díky svému lesklému povrchu napomáhá rychlému odtékání vody a brání růstu mechů.


Třídění pálených tašek podle způsobu výroby 

Palena_taska_tazena_s_drazkouTažené tašky

Tažené keramické tašky se vyrábějí odřezáváním plátků v dané délce z nekonečného hliněného pásu. Tašky mohou být ploché nebo profilované s podélnou drážkou či bez drážky.
 
  

Ražené tašky

Ražené tašky se vyrábějí obdobně jako tašky tažené. Z nekonečného hliněného pásu se řežou jednotlivé plátky. Plátky ale pokračují dál do tvarovacího lisu, kde se oboustranně razí pomocí sádrových forem. Vznikají tak tašky s podélnou a příčnou drážkou, která může být spojitá nebo přerušovaná.


Doporučené nejmenší sklony
pálených tašek
Skládaná krytina z pálených tašek Sklon
Taška drážková ražená
se spojitou vodní drážkou
22°
Taška drážková ražená
s přerušovanou vodní drážkou
30°
Taška drážková tažená 35°
Taška obyčejná dvojitá 30°
Vlnovka (esovka) 35°
Prejz 40°

 


Souhrn předností a nedostatků pálené střešní krytiny
Výhody Nevýhody
Vysoká pevnost Křehkost
Tvarová přesnost Vyšší hmotnost  30 – 70 kg/m2 kg
Komplexní sortiment a doplňky
(hřebenáče, větrací průduchy apod.)
Nutný vyšší sklon než u ostatních druhů střešních krytin
Odolnost vůči povětrnostním vlivům Cena (250 - 450 Kč/m2)
Prodyšnost (nedaří se v ní plísním)  
Snadná oprava poruch  
Nízké nároky na údržbu  
Ekologická, recyklovatelná  
Stálobarevnost  
Odolnost vůči chemické zátěži (kyselý déšť, ptačí trus)  
Snadná pokládka  
Životnost až 100 let, záruka kolem 33 let  

 

Betonová krytina

Betonová střešní taška je vyráběna z křemičitého písku, portlandského cementu, vody a oxidů železa, které materiálu dodávají barevnost. Vzniká tak krytina, která vykazuje velkou pevnost a odolnost vůči mechanickému poškození, mrazuvzdornost, tvarovou přesnost a stálost.

Vlastnosti betonových tašek bývají zdokonalovány několikavrstvým akrylátovým lakem, který ještě zvyšuje mechanickou odolnost, chrání barvy a omezuje usazování nečistot (např. zamezení růstu mechů). Stejně jako u pálené střešní krytiny je betonová taška vyráběna ve dvou formátech – velkoformátová nebo maloformátová (bobrovka…)

Nevýhodou betonové střešní krytiny je zejména vysoká hmotnost jednotlivých tašek a barevná nestálost - taška na slunci postupně bledne. V porovnání s pálenou střešní krytinou se při pokládce spotřebuje méně kusů, zatížení krovů je tedy srovnatelné.

Doporučené nejmenší sklony
Betonových tašek
Krytina z betonových tašek Sklon
Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových 22°
Krytina z betonových tašek obyčejných 30°

 

 

Souhrn předností a nedostatků betonové střešní krytiny
Výhody Nevýhody
Mechanická pevnost Vyšší hmotnost  38 – 77 kg /m2 kg
Odolnost vůči povětrnostním vlivům Barevná nestálost (vyblednutí)
Komplexní sortiment
(řešení úžlabí, hřebene, hromosvodu apod.)
Nutný vyšší sklon než u ostatních druhů střešní krytiny
Snadná pokládka  
Nižší nasákavost (mrazuvzdornost)  
Tvarová přesnost a stálost  
Snadná oprava poruch  
Stárnutím zvyšuje svou pevnost  
Menší nároky na přesnost laťování  
Životnost až 100 let, záruka 30 let  
Cena (170 - 250 Kč/m2)  

  

Ať už se rozhodnete pro střechu z pálených nebo betonových tašek, je nutné vybírat jednotlivé prvky střešní krytiny z jednoho stavebního systému, protože jedině tak může vzniknout kvalitní a komplexní zastřešení objektu.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)