{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Zateplení střech 1. díl - zateplení stropu a šikmých střech

K tomu, abychom šetřili energii, nás může vést mnoho důvodů. Nemusí jít v první řadě vždy o peníze. Můžeme chtít například snížit svou závislost na dodavateli paliva nebo udělat něco pro životní prostředí. Velká část tepla uniká právě střešní konstrukcí, projekt a skladba střechy musí být navrženy tak, aby konstrukce střechy plnila svou funkci a udržovala optimální vlhkost a teplotu v podkroví domu.

 

SNÍŽENÍ ZTRÁT STROPEM

Má-li dům nevytápěnou půdu, můžeme strop poměrně snadno a efektivně izolovat položením izolace na podlahu půdy. K tomu se dobře hodí desky a rohože z minerální či ovčí vlny. Chceme-li mít půdu pochozí, překryjeme izolaci záklopem z prken nebo desek. Jinak postačí jen úzké prkenné chodníčky nad izolací. Izolaci pak volně překryjeme např. lepenkou, ale vždy tak, aby izolace mohla větrat. Zabráníme tak znečištění prachem a pronikání studeného větru do izolace. Izolace se dá kdykoli snadno odstranit a použít znovu, například pokud se někdy rozhodneme pro vestavbu podkroví.

Jinou možností je zafoukání nebo zasypání podlahy půdy izolací z papírových vláken, perlitem nebo jinou sypkou izolací. Je ale nutné, aby půdou nemohl profukovat vítr. Studený vzduch, který by tak vnikal do izolace, by její efekt potlačil. Toto opatření je vhodné zejména u střech s malým spádem, pod kterými jsou jen malé, nevyužitelné půdy.

Má-li dům dřevěný strop s dutinami mezi trámy, můžeme se setkat s doporučením zaplnit tyto dutiny izolací. Výhodou je minimální zásah do půdy – postačí několik otvorů do dutin. Nevýhodou je však to, že nemůžeme zkontrolovat, zda je izolace skutečně všude, kde má být. Stropní trámy nadále budou tvořit tepelný most. Ne vždy je také dutina ve stropě dost vysoká – aby měla izolace smysl, potřebujeme alespoň 10 cm.

Zateplování stropu zevnitř s sebou nese nevýhody vnitřního zateplení. Největším nebezpečím je zde riziko kondenzace vlhkosti z vnitřního vzduchu. Dřevěné stropy mohou potom napadnout dřevokazné houby a hniloba, které mohou ohrozit statiku domu. Dbáme na to, aby byla zachována dostatečná světlá výška místnosti (2,6 m). 

Tip: Izolace půdy se dá později použít při vestavbě podkroví 

 

IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH

Vestavba podkroví je elegantní, ač nákladný způsob, jak eliminovat ztráty stropem. Tepelná izolace je v tomto případě nutná jak kvůli zimním mrazům, tak proti letnímu slunečnímu žáru.

Obvykle jde o různé způsoby vkládání izolace mezi krokve. Potřebná tloušťka izolace (15–20 cm) je obvykle vyšší, než je síla krokví. Na krokve se proto někdy zespoda nabíjejí latě nebo fošny. Použitím tzv. kontrakrokve (rošt z vodorovných latí) nejlépe eliminujeme vzniklý tepelný most. Pro izolaci používáme rohože nebo polotuhé desky z minerální vlny nebo ovčí vlnu, konopí a jiné vláknité materiály. Polystyren se zde používá zřídka (mimo jiné i proto, že špatně přiléhá ke starým nepravidelným trámům a krokvím). Při izolování střechy platí, že špatný návrh a hlavně nekvalitní provedení může zkazit opravdu hodně.

Dobrá střecha nepropouští žádnou vodu do konstrukce. To ale často znamená, že ji nepustí ani ven – ať už se tam dostala zatékáním nebo ze vzduchu z podkrovních místností. Voda ve dřevě krovu znamená většinou hnilobu a posléze i destrukci konstrukce. Jak tedy zateplovat správně? 

Tip: Izolace podkroví mimi jiné chrání v létě před horkem 


Odvětrané střechy

Používají se zejména v kombinaci s pálenými či betonovými taškami. Mezi izolací a pojistnou hydroizolací (resp. záklopem) musí zůstat vzduchová mezera, nejlépe v tloušťce 1/3 krokve. Tato mezera musí být odvětraná otvory nahoře i dole, aby zde mohl proudit vzduch. To je důležité pro odvod vlhkosti, která pronikne izolací z interiéru. Mezi izolaci a vnitřní povrch (sádrokarton, slámokarton, palubky aj.) vkládáme parotěsnou zábranu. Ta zabrání průniku vlhkosti z interiéru. Protože v létě jsou teploty ve střeše vyšší, případná vlhkost z izolace a z krovu snadno odejde. To je důvod, proč se můžeme setkat s názorem, že v tomto typu střechy není parotěsná zábrana nutná.

Jako pojistnou hydroizolací můžeme použít speciální fólii, která propustí vodní páru zevnitř ven, ale nikoli kapky vody zvenku do konstrukce. Můžeme si ji představit jako jemné síto, kterým proniknou molekuly páry, ale už ne relativně velké kapky vody. V tom případě může izolant přiléhat až k fólii a úlohu odvětrané vzduchové mezery splní prostor mezi taškami a krokvemi – je nutné použít kontralatě, aby byla mezera dostatečně široká a vzduch mohl volně proudit zdola nahoru.

Pojistná hydroizolace se používá velmi často; nutná je u některých krytin, které při delším dešti nasákají a voda z nich občas prokapává do dalších vrstev.

Při zateplování šikmé střechy dbáme na pořadí vrstev tak, aby byla parotěsná fólie na vnitřní straně a pojistná hydroizolace na vnější. Záměna může mít velmi neblahé důsledky, které lze odstranit pouze novou rekonstrukcí. Jakkoli se to zdá nepravděpodobné, tyto případy se skutečně stávají. 

Ukázka skladby odvětrávané šikmé střechy 1

 

Ukázka skladby odvětrané střechy

1.  Krytina
2.  Odvětrávaná mezera
3.  Difúzní fólie
4.  Vzduchová mezera
5.  Izolační desky
6.  Parozábrana
7.  Přídavný rošt
8.  Vnitřní obklad

 

  


Nevětrané střechy

Nevětrané střechy častěji nacházejí uplatnění tam, kde je málo místa pro vytvoření odvětrané vzduchové mezery. Používají se zejména v kombinaci s plechovou nebo lepenkovou krytinou na prkenném záklopu. Protože krytina neumožňuje, aby vlhkost z konstrukce unikala ven, je nutné zabránit tomu, aby se tam vůbec dostala. Nevětraný, vlhký prostor je zárukou rychlé zkázy dřevěného krovu. Proto je v tomto případě naprosto nezbytné co nejkvalitněji provést parotěsnou zábranu u vnitřního povrchu střechy. Musí být provedena správně i v koutech, v napojení na svislé stěny a podlahu atd. Jednotlivé pásy parotěsné zábrany musíme přelepit páskou. Při pozdějším zařizování interiéru je třeba zabránit proražení, např. při montáži elektrických rozvodů, zavěšování polic atd. 

Pozor: Špatně provedenou izolací můžeme zničit krov!  

Ukázka sladby nevětrané šikmé střechy

 

Ukázka skladby nevětrané šikmé střechy

1.  Krytina
2.  Záklop
3.  Izolace
4.  Parozábrana
5.  Vnitřní obklad

 

 

 

Izolace nad krovemi

Jinou možností je položení izolace nad krokve. Zde se s výhodou používají polystyrenové nebo polyuretanové desky, které se pokládají shora na krokve (resp. záklop). Na tyto desky se položí latě pro pálenou (betonovou) krytinu nebo záklop pro krytinu lepenkovou. Na trhu jsou i speciální tvarované desky, které lze položit na stávající střešní latě a krytina se pak pokládá přímo na polystyren. Desky tepelné izolace fungují současně i jako pojistná hydroizolace, takže snížíme riziko zatékání. Další velkou výhodou je to, že prostor podkroví se nezmenší o izolaci. Zajímavý historický krov může pak být součástí interiéru. Nevýhodou je obtížnější použití na členitých střechách.  

Izolace z polystyrenových desek pokládaných shora na krove

Tip: Izolace nad krovemi nezmenší půdní prostor

Izolace z polystyrenových desek
pokládaných shora na krove

 

Text byl redakčně upraven

Zdroj převzatých a upravených obrázků: SRDEČNÝ, Karel, MACHOLDA, František. Úspory energie v domě. 1. vyd. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publising a.s., 2002. 112 s.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)