{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Jak správně a efektivně větrat 1.díl

Větrání pro většinu z nás představuje přirozenou každodenní činnost, která se ovšem může stát předmětem mnoha sporů se spoluobyvateli místnosti. V našem článku naleznete argumenty proč je větrání zdravé, doporučení jak správně jednotlivé místnosti větrat a zároveň se vyhnout únikům tepla.


Potřeba větrání

Vyvětrat místnost neboli vyměnit vzduch v místnosti je potřeba z několika důvodů. K nejčastějším patří příliš vysoká teplota nebo vlhkost vzduchu. Dále je to prach nebo zápach.

Vyměnit vzduch znamená zajistit jeho proudění. Rychlost proudění má být vždy jen taková, aby nedocházelo k víření prachu nebo vzniku průvanu. Proudění může člověk výrazně ovlivnit a výměnu vzduchu řídit podle okamžité místní potřeby.


Zásady správného větrání

Proudění vzduchu jednotlivými místnostmi

Aby bylo větrání účinné, je třeba dodržet některé zásady pro zajištění nejvhodnějšího proudění vzduchu. Pro výměnu požadovaného množství vzduchu musí mít přívodní větrací otvory průřez o správné velikosti. Přívodní i odvodní otvory musí být vhodně umístěny - pokud možno vždy na protilehlých stěnách.

Největšího efektu je dosaženo při umístění přívodního otvoru ve spodní a odvodního otvoru v horní části místnosti úhlopříčně naproti sobě. Přiváděný vzduch má vstupovat do obytných místností a do ložnic a z nich dále do kuchyně a sociálního zařízení.
 

Větrání je efektivní tehdy, když je venkovní vzduch přiváděn z místa umístěného níže, než je otvor, kterým zkažený vzduch odchází.

 

Optimální proudění vzduchu v bytě

Průtok odváděného vzduchu je množství vzduchu uváděné v m3, které se má ve větrané místnosti vyměnit za jednu hodinu. V některých odborných článcích nebo knihách se používá také pojem „množství venkovního vzduchu" nebo "nejmenší přívod vzduchu" a označuje se písmenem V. Intenzita výměny vzduchu vyjadřuje, kolikrát za hodinu se má vyměnit všechen vzduch ve větrané místnosti. Označuje se písmenem i

Optimální proudění vzduchu v bytě

 

Hodnoty průtoku i intenzity výměny vzduchu jsou zatím bohužel, co se týká číselných hodnot, problematické. Bylo o nich napsáno více článků a polemik. Ani odborníci nemusí být zajedno a mít stejný názor. Je to dáno tím, že v ČR není dosud žádnou normou a ani jiným předpisem určeno závazně množství V ani i.


Přirozený úbytek výměny vzduchu

V současnosti při požadavku na snížení spotřeby energie na vytápění se dokonale utěsňují spáry oken a přirozená výměna vzduchu v bytech, školách a společenských prostorách klesá až na velmi malé hodnoty i = 0,05 až 0,15 /h. To znamená, že veškerý objem vzduchu v místnosti se vymění za relativně dlouhou dobu. Při velmi dobré tepelné izolaci obvodových stěn a použití plastových vakuových oken to může být až 20 hodin. Hygienický požadavek na větrání je přitom v celé řadě států přibližně 15-ti násobně vyšší a to až i = 0,8 až 1,0/h. Stále platí, že kvalita vzduchu v přirozeně větraných budovách je všeobecně horší než kvalita vzduchu venkovního.
 

Větrání čerstvým venkovním vzduchem je pro lidské zdraví nepostradatelné a ničím nezastupitelné.


Pro pobyt v obytných místnostech jsou doporučené dávky množství venkovního vzduchu na osobu tyto:

  • interiér se zákazem kouření 30 m3 za hodinu,
  • interiér s povoleným kouřením 60 m3 za hodinu.

U velkých shromažďovacích prostorů se tato dávka na osobu zmenšuje na 20 (respektive 40) m3 za hodinu. 
 

Přehled místnost a množství vyměňovaného vzduchu v nich
Místo Průtok vzduchu (m3/ hod) Intenzita výměny (1/ hod)
Kuchyň

150

100 až 120

3 - plynový sporák

3 - elektrický sporák

Obytná místnost, ložnice

3 na 1 m2 podlahy

min. 0,5
Koupelna 60 - 150 3 až 5
WC 25 - 50 3 až 5
 

Pro všechny místnosti je dáno určité rozmezí výměny vzduchu. Je známo, že v kuchyni při smažení cibule se musí vyměnit vzduch častěji než při běžném vaření, podobně je to i v koupelně.


Ztráty tepla způsobené výměnou vzduchu

Výměna zkaženého vzduchu z místnosti za čerstvý venkovní musí probíhat v létě i v zimě. V letním období se nad větráním tolik nepozastavujeme jako v zimě. Při větrání v zimě vypouštíme zkažený a současně také teplý vzduch. Místo něj přichází do místnosti čerstvý, ale chladný vzduch, který musíme ohřívat. Vznikají tak tepelné ztráty a za ohřátí vzduchu se musí platit.

Tepelné ztráty se skládají ze dvou částí, obě souvisejí s výměnou vzduchu.


Tepelné ztráty prostupem tepla

Každou stěnou, stropem i podlahou prostupuje určité množství tepla. Tomu se dá zabránit použitím stavebních materiálů s dobrou tepelnou izolací nebo dodatečným zateplením již postaveného domu. Nejdůležitější vlastností z hlediska výměny vzduchu a velikosti tepelné ztráty je tepelně izolační schopnost stavebních materiálů. Ta se uvádí koeficientem prostupu tepla. Tento koeficient měl před cca 30 lety hodnotu 1,25 W/m2.K. Dnes se uvádí, že stavební konstrukce mají mít velikost koeficientu pouze 0,25 W/m2.K. Velikost tepelné ztráty prostupem tepla se tedy snížila pětkrát.


Tepelné ztráty větráním

Velikost tepelné ztráty větráním je proměnlivá a závisí na tom, kolikrát a na jak dlouho otevřeme okno, potřebujeme-li místnost vyvětrat. I když za teplo musíme platit, není možné šetřit tak, že bychom zkažený vzduch nevyměnili. Z hygienických důvodů se větrat musí. Minimální množství vyměňovaného vzduchu v jednotlivých místnostech uvádí výše uvedená tabulka.

Toto množství je třeba dodržet, jinak je vzduch v místnosti z hygienického hlediska "zkažený" a může být původcem zdravotních potíž. Následky nedostatečného větrání místností mohou být velmi nepříjemné.

 

Text byl redakčně upraven

Zdroj převzatých a upravených obrázků: DUFKA, Jaroslav. Větrání a klimatizace domů a bytů. U Průhonu 22, Praha 7 : Grada Publising a.s., 2005. 128 s.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)