{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Klasifikace komínů a komínových vložek

Při výběru komína nebo vložky do komína můžete narazit na problém jejího značení. Mnozí z vás si pod tajuplnou šifrou obsahující čísla a písmena v různých kombinacích nedokáže představit konkrétní výrobek. Pro ty z vás, kteří problém s novou komínovou vložkou řešíte, je připraven stručný článek.


Existuje celá řada druhů spotřebičů paliv, které se liší použitým palivem, konstrukčním řešením, přívodem vzduchu a odvodem spalin, ale i výstupní teplotou spalin, pod tlakem nebo přetlakem v kouřové cestě, stupněm vlhkosti spalin a dalšími znaky. Z tohoto přehledu je zřejmé, že není možné připojit libovolný spotřebič na libovolný druh komínové konstrukce. Je nutné jednotlivé druhy a typy spotřebičů paliv navrhovat a dodávat odpovídající komínové konstrukce.

Třídění komínů a komínových vložek

Evropská norma1 dělí a zkouší komíny podle následujících parametrů: teploty spalin v soupuchu, tlaku spalin v průduchu komínu, odolnosti proti působení kondenzátu spalin, odolnost vůči korozi u kovových komínů a odolnosti proti vyhoření sazí s údajem o nutné vzdálenosti komínové konstrukce od hořlavých stavebních materiálů. Na základě těchto parametrů být komín označen následujícími symboly:


1. Číslo odpovídající normy

Norma ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky, novelizována v březnu 2003


2. Teplotní třída

Teplotní třída zařazuje komíny podle zkušební teploty

Teplotní třída Jmenovitá provozní teplota (°C)
T 080 <= 80
T 100 <= 100
T 120 <= 120
T 140 <= 140
T 160 <= 160
T 200 <= 200
T 250 <= 250
T 300 <= 300
T 400 <= 400
T 450 <= 450
T 600 <= 600

 

3. Tlaková třída N nebo P nebo H

Tlakové třídy komínů mají následující zkušební tlaky

Třída Únik (l.s-1.m-2) Zkušební tlak (Pa)
N1  2,0 40 pro komíny s přirozeným tahem
N2  3,0 20 pro komíny s přirozeným tahem
P1  0,006 200 pro přetlakové komíny
P2  0,120 200 pro přetlakové komíny
H1  0,006 5000 pro vysokopřetlakové komíny
H2  0,120 5000 pro vysokopřetlakové komíny

 


4. Třída odolnosti proti působení kondenzátu

Třída D   komíny, které jsou plánovitě provozovány v suchém provozu (suché komíny)

Třída W   komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozu (vlhké komíny)5. Třída odolnosti vůči korozi

Třída odolnosti vůči korozi stanovuje tři stupně podle použitého paliva

Třída Použité palivo
1 Plyn
2 LTO do obsahu síry 0,2 % a dřevo pro otevřené topeniště
3 LTO s obsahem větším než 0,2 % síry, dřevo pro uzavřené topeniště, uhlí, rašelina

 


6. Třída odolnosti proti vyhoření sazí

Třída odolnosti proti vyhoření sazí třídí komíny do dvou skupin.

Třída O   komíny bez odolnosti při vyhoření sazí;

Třída G   komíny odolné při vyhoření sazí.

Současně se uvádí vzdálenost vnějšího povrchu komína od hořlavých stavebním materiálů v milimetrech (např. G80 znamená komín odolný při vyhoření sazí, kde povrch komína musí být vzdálený 80 mm od hořlavého stavebního materiálu).


Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže

Podle způsobu výroby a montáže se komíny třídí na:

Systémový komín

Komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost za systémový komín jako celek

Individuální komín

Komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi s použitím kompatibilních dílů, které mohou procházet od jednoho nebo více výrobců. Odpovědnost za komína přebírá ten, kdo individuální komín postavil.

Dodatečně vložkovaný komín

Individuální komína, kde je do stávajícího komína namontována komínová vložka od jednoho výrobce. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo dodatečně vyvložkoval komín komínovou vložkou.

 

Text prošel redakční úpravou

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)