{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Podlahové vytápění 1. díl - specifika

U podlahového vytápění se teplo do vytápěné místnosti dostává z podlahy. V ní je zabudovaná topná část vytápěcí soustavy. Pro velké množství svých výhod se dnes podlahové vytápění buduje zejména v RD mnohem častěji, než tomu bylo dříve. Při budování podlahového vytápění je důležité také to, že všechny části soustavy se dají bez problémů koupit. Řada montážních firem má s instalací již mnohaleté zkušenosti a všechny pracovní operace pracovníci s praxí zvládají velmi dobře.

 

Při budování podlahového vytápění je důležité také to, že všechny části soustavy se dají bez problémů koupit. Řada montážních firem má s instalací již mnohaleté zkušenosti a všechny pracovní operace pracovníci s praxí zvládají velmi dobře.

Vzhledem k tomu, že teplo se předává do místnosti podlahou, je nutné udržovat teplotu podlahy na určité maximální hodnotě. Povrchová teplota podlahy je uvedena v tabulce.

Maximální povrchová teplota podlahy
Druh místnosti Teplota podlahy
Obytná 29 °C
Koupelna 33 °C
Okolí bazénu 35 °C

 

Hodnoty nejvyšších teplot podlahy byly převzaty z normy ČSN EN 1264 "Návrhy teplovodního podlahového vytápění". Z důvodu hospodárného provozu se na podlahu pokládá jako nášlapná vrstva takový materiál, který velmi dobře propouští teplo. Používaných materiálů je více, nejvhodnějšími jsou dlažby a speciální koberce.


Druhy podlahových vytápěcích soustav

Podlahové vytápěcí soustavy se rozdělují podle způsobu předávání tepla na dvě skupiny: sálavé a konvekční.

Sálavé podlahové soustavy

Teplo se předává velkou plochou podlahy sáláním. Sálavé soustavy se rozdělují na teplovodní a elektrické. V podlaze jsou zabetonovány buď trubky s teplou vodou, nebo elektrické topné kabely. Mezi oběma způsoby dodávky tepla do místnosti je zásadní rozdíl ve zdroji tepla. Teplovodní podlahové sálavé vytápění má mnoho stejných znaků jako vytápění teplovodními konvekčními soustavami. Zdrojem tepla může být kotel na plyn, elektrokotel, solární panely, tepelné čerpadlo nebo kombinace uvedených zdrojů. K dalším prvkům teplovodní soustavy patří expanzní nádoba, čerpadlo, rozvaděč tepla, odvzdušnění, trubní rozvody atd. Palivem může být zemní plyn, elektrická energie, případně tuhá paliva. 

Sálavé podlahové vytápění s elektrickou rohoží

Elektrické podlahové vytápění zahrnuje topné rohože nebo topné pásy. Obojí je sestaveno z elektrických odporových topných drátů z mědi. Elektrická soustava zahrnuje dále elektrický rozvaděč s pojistkami, připojovací kabel na napětí 230 V a kabel s teplotní podlahovou sondou. Pro vybudování elektrického vytápění je třeba mít dostatečně dimenzovanou elektrickou přípojku a rozvody.

Sálavé podlahové vytápění s elektrickou rohoží

 

 

Konvekční podlahové soustavy 

Konvekční podlahové vytápění s konvektorem

Teplo se předává do vytápěné místnosti prouděním. V podlaze jsou zabudována otopná tělesa nazývaná fan-coily nebo podlahové konvektory. Nejsou zabetonovány jako sálavé soustavy, ale ukládají se do plechových vaniček. Tento způsob vytápění nebyl zatím příliš používán, avšak v posledních letech se stále více uplatňuje jak v RD, tak i v obchodech a drobných provozovnách. Konvekční podlahové soustavy mají většinu nevýhod jako klasické soustavy, které předávají teplo prouděním. Jejich výrazná výhoda je v tom, že nezabírají užitečný prostor v místnosti.

Konvekční podlahové vytápění s konvektorem

 

Charakteristické znaky vytápěcích soustav

Každá vytápěcí soustava má své charakteristické znaky. Mezi nejdůležitější patří způsob předávání tepla, teplota topné vody a velikost otopné plochy.


Způsob předávání tepla

Teplo se může předávat do vytápěných místností dvěma způsoby - prouděním nebo sáláním. Proudění se nazývá také konvekce, sálání se nazývá radiace. K předávání tepla prouděním dochází u radiátorů, konvektorů, deskových otopných těles a trubkových otopných těles. U radiátorů je podíl složky proudění cca 90 % a složky sálání tepla cca 10 %.

Vytápění sálavé se nazývá také radiační. Sáláním neboli radiací se teplo předává u velkoplošných vytápěcích soustav. Typickým představitelem tohoto způsobu vytápění je podlahové vytápění. Rozdíl u obou způsobů předávání tepla spočívá v průběhu ohřevu stěn a vzduchu.

U konvekčního vytápění se nejprve ohřeje vzduch v místnosti a od něj teprve stěny, podlaha a další stavební konstrukce. Podlahové vytápění ohřeje nejdříve podlahu a od ní se pak ohřívá vzduch v místnosti. 

Tip: Při předávání tepla sáláním nedochází k víření prachu 


Teplota topné vody

Voda, která přitéká ze zdroje tepla do otopné soustavy, se nazývá, topná voda. Ochlazená voda, která se vrací z otopné soustavy zpět k ohřátí do zdroje tepla, se pak nazývá vratná voda. Někteří autoři uvádějí také pojem zpětná voda. Rozdíl mezi teplotou topné a vratné Vody se nazývá teplotní spád.

U vytápění radiátory se dříve počítalo s teplotním spádem topná voda/vratná voda = 90/70 °C. V posledních letech se snižuje na 80/60 °C nebo na 75/50 °C. Teplovodní podlahové vytápění má mnohem nižší teplotu topné vody a také výrazně menší teplotní spád. Ten se pohybuje okolo 38/35 °C. Teplota topné vody i spád však mohou být i jiné. Závisí to na okamžité potřebě dodávky tepla. V současné době lze teplotu vody poměrně dobře regulovat.


Velikost otopné plochy

Podlahové vytápění se nazývá také velkoplošné. Tento název jej dobře vystihuje, protože teplo se do místnosti dostává z velké plochy. Topné hady se rozmísťují téměř po celé ploše podlahy vytápěné místnosti. Nejsou umístěny jen pod nábytkem nebo zařizovacími předměty. Velikost otopné plochy může být u malých místností (koupelna) jen několik m2, ale ve velkých obývacích místnostech nebo v prodejnách i několik desítek m2. Velké haly v podnicích mohou mít vytápěnou plochu až několik stovek m2. Některé fotbalové stadiony v ČR mají vyhřívanou celou trávníkovou plochu. 

Pozor: Otopná plocha podlahového vytápění nesmí být pod nábytkem či zařizovacími předměty 


Porovnání s konvekčním vytápěním

Z předchozího textu je zřejmé, jaký je rozdíl mezi konvekčním a podlahovým vytápěním. V současné době se v novostavbách budují oba způsoby vytápění. Přibližně polovina budov má nainstalované konvekční vytápění a polovina má buď podlahové vytápění v celém domě nebo alespoň v některých místnostech. Kombinace konvekčního a podlahového způsobu vytápění se rovněž provádí a je uvedená v poslední kapitole.

Jednu (nejdůležitější) vlastnost musí mít každá vytápěcí soustava. Do místnosti musí dodat takové množství tepla, aby pokrylo tepelnou ztrátu. Jak radiátorem, tak topným hadem v podlaze musíme dodat právě takové množství tepla, které je předpokladem vytvoření tepelné pohody v místnosti. Porovnání některých parametrů konvekčního a podlahového vytápění ukazuje tabulka.

Porovnání konvekčního a podlahového vytápění
Parametr vytápění Vytápěcí soustava
  konvekční podlahová
předávání tepla
 
prouděním sáláním
teplota topné vody
 
cca 80 °C cca 45 °C
umístění OT
 
pod oknem v podlaze
pohoda prostředí
 
dobrá vyšší
zdroj tepla
 
K K, SP, TČ
 
Zkratky použité v tabulce: OT - otopné těleso, K - kotel, SP - solární panely, TČ - tepelná čerpadla

 

 

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)