{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Grada Publishing

Grada Publishing - logo
Důležitou součástí nakladatelské strategie je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace ze všech oborů a oblastí jejich činnosti, znalosti v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě ...
Přejít na detail firmy

U Průhonu 22, 17000 Praha 7

Doporučujeme

Firmy z oboru

Podlahové vytápění 2. díl - výhody a nevýhody

První díl miniseriálu o podlahovém vytápění byl věnován druhům vytápěcích podlahových soustav a jejich charakteristickým znakům. Druhý díl je zaměřen na rozbor výhod, nevýhod a vhodnost použití podlahového vytápění.

 

Výhody podlahového vytápění

Každý způsob vytápění má své výhody i nevýhody. U podlahového vytápění je více výhod než nevýhod, což je jeden z důvodů rozšiřování tohoto způsobu vytápění. Porovnáním výhod a nevýhod se může stavebník rozhodnout pro konvekční nebo podlahové vytápění, případně pro kombinaci obou způsobů. Mezi hlavní výhody teplovodního podlahového vytápění patří:


Velmi dobré rozložení teploty vzduchu v místnosti

Teplota vzduchu ve vytápěné místnosti je jiná pří zemi, uprostřed a u stropu. Výškové rozložení teploty závisí mimo jiné na způsobu předávání tepla. Ze všech možností umístění otopných těles je nejvhodnější z hlediska rozložení teploty vzduchu právě podlahové vytápění. Díky tomuto rovnoměrnějšímu rozložení teplot vzniká pocit dobré tepelné pohody. Lepší rozložení teploty vzduchu v místnosti než u podlahového vytápění není dosud známo.


Nižší teplota vody

Teplota vody pro podlahové vytápění je mnohem menší než u konvekčního (radiátorového) vytápění. To má důsledek, který lze považovat za další výhodu - menší tepelné namáhání materiálu, menší délkové roztahování trubek v důsledku změny teploty, nižší teplota vody stačí pro vytápění i při venkovní nízké teplotě.


Menší spotřeba paliva

Vlivem sálání tepla z podlahy a dobrým rozložením teploty vzduchu je možno snížit teplotu vzduchu v místnosti přibližně o 2-3 K (2-3°C). Snížením teploty o 1°C se ušetři přibližně 6 % paliva. To znamená, že použitím podlahového vytápění proti radiátorovému se může ušetřit až 15 % paliva. Při vyhodnocení celoroční spotřeby tepla je to velká úspora paliva.


Bezprašný provoz

Teplý vzduch stoupá od podlahy jen velmi pomalu vzhůru. Nedochází přitom k cirkulaci vzduchu v takové míře jako je tomu u radiátorového vytápění. Nemůže se tedy vířit prach, který by proudil po místnosti. Z hlediska hygieny provozu se jedná o velmi vhodný způsob vytápění, zejména pro alergiky.


Topení nezabírá užitečný prostor

 Radiátory a jiná konvekční otopná tělesa zabírají ve vytápěné místnosti část prostoru. Podlahové vytápění není vidět a nezabírá žádné místo. Nemůže nepříznivě narušit interiér. Je tedy vhodné do obytných či reprezentativních místností v domě.


Možnost kombinace podlahového vytápění s konvekčním

Vytápění jedné místnosti podlahou a sousední místnosti radiátorem dnes již není technický problém. Dobře navržený projekt, použití správných materiálů a kvalitní provedení prací při budování otopné soustavy je předpokladem bezproblémového provozu kombinovaného vytápění. Další možností je také kombinované vytápění jedné místnosti jak radiátorem, tak i podlahou.


Možnost volby přímotopného nebo akumulačního vytápění

 Podlahové vytápění je možno vybudovat jako přímotopné nebo akumulační, což u vytápění radiátory nelze. Malá vrstva betonu umožňuje přímotopné vytápění. Velká vrstva betonu ( 10 cm i více) akumuluje velké množství tepla a zajišťuje provoz podlahového vytápění jako akumulačního.


Možnost vytápění libovolně velkých ploch

Místnosti s podlahovým vytápěním mohou mít plochu velmi malou nebo i mnoho desítek metrů čtverečních. Vytápění dále umožňuje ohřívat venkovní plochy, jako je např. dvůr, příchozí chodník k domu nebo parkovací místo. Možnost vytápění ploch nepravidelného tvaru - Topné hady teplovodního vytápění i rohože elektrického vytápění je možno přizpůsobit podle půdorysného tvaru místnosti. Trubky se mohou ohýbat do různých tvarů, aniž by se snížila jejich kvalita nebo životnost. Jejich využití může být i v tvarově velmi členitých místnostech.


Nevýhody podlahového vytápění

Samozřejmě, že podlahové vytápění má také své nevýhody. Je jich také více a musí se s nimi počítat. Jsou to zejména:


Nutnost velmi pečlivé práce

Soustavu se zabetonovanými trubkami nebo elektrickými rohožemi nelze pod betonem opravovat. Rozbitím betonu by se poškodily nejen trubky či rohože, ale mohla by se narušit nosnost stavební konstrukce. Při provádění instalace nelze nic uspěchat a každá pracovní operace se musí ihned po provedení zkontrolovat.


Dobrá tepelná izolace podlahy

Při nedostatečné tepelné izolaci podlahy by hodně tepla uniklo do půdy nebo do podkladních konstrukcí. Tím, že se zdroj tepla nalézá právě v podlaze, by byly tepelné ztráty podlahou mnohem vyšší než u radiátorového vytápění. U podlahového vytápění musí být pod topnými trubkami či rohožemi uloženy desky z kvalitního extrudovaného polystyrénu, což vytápěcí soustavu prodražuje. 

Pozor: Podlahy musí být dobře tepelně zaizolovány kvalitním materiálem.

 


Vhodnost použití podlahového vytápění

Sálavé podlahové vytápění se může využívat v různých budovách a v různých místnostech. Obecně lze říct, že se může vybudovat a používat všude, kde může být na podlaze položena dlažba nebo nízký koberec, přes který bude sálat teplo bez větších ztrát. Podlahové vytápěcí soustavy slouží již řadu let v rodinných domech, obchodech, opravnách, drobných provozovnách poskytujících služby, vstupních halách podniků a dalších budovách. V bytech se zřizuje podlahové vytápění hlavně v kuchyních, v koupelnách, případně v obývacích pokojích. Může však být využíváno také v předsíních, zádveřích, verandách, garážích a dalších místnostech. Nemusí totiž být využito jen pro vytápění na pokojovou teplotu. V některých případech je třeba místnosti jen temperovat, aby v zimě nezmrzlo ovoce, barvy nebo jiný materiál. Vytápění zádveří na 20°C je zbytečné, ale teplota nastavená termostatem na 10 °C může být v zimním období dostačující.

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)