{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

PZP KOMPLET

PZP KOMPLET - logo
Vyrábíme tepelná čerpadla pro vytápění a ohřev vody, větrací jednotky, větrání, vzduchotechniku, klimatizace, elektrokotle, odvlhčovače, chlazení, chladiče kapalin, rozváděče.
Přejít na detail firmy

Semechnice 132, 518 01 Semechnice

Telefon: +420 494 668 252

Firmy z oboru

Tepelná čerpadla aneb nové možnosti alternativních zdrojů tepla

Trvalý růst cen energií v mnoha z nás stále častěji vyvolává otázku, jaký způsob uživatelsky příjemného, ekonomicky výhodného a ekologicky šetrného vytápění zvolit. Jedny z největších úspor nákladů přináší podle výpočtů provoz otopných soustav s tepelnými čerpadly.

V České republice jsou pro tato tepelná čerpadla ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny minimálně +3°C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25°C je jejich průměrný výkon stejný jako u systému země-voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a pro investora podstatně dražší.


Proč vybrat právě tepelné čerpadlo vzduch-voda?

Vzduch představuje nejdostupnější, prakticky neomezený a z ekologického hlediska nejvýhodnější zdroj tepla. Teplo odebrané vzduchu je totiž opět vráceno zpět tepelnými ztrátami objektu. Tepelná čerpadla vzduch - voda tedy nenarušují teplotní rovnováhu okolí, jak tomu je u tepelných čerpadel země-voda.

K výhodám patří i to, že tyto systémy mohou pracovat celoročně a být velice efektivně využívány i pro přípravu teplé užitkové vody nebo ohřev vody v bazénu. Narozdíl od toho systémy země-voda vyžadují několikaměsíční odstávku během letní sezóny pro regeneraci zemních kolektorů, aby nedocházelo v průběhu času ke snižování jejich výkonu.


Jak tepelné čerpadlo vzduch-voda funguje? 

Ilustrace principu fungování tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo pracuje ve svém principu jako chladicí zařízení, jehož hnacím prvkem je spirálový kompresor. Zařízení odvádí ve výparníku teplo z okolního prostředí – tím toto prostředí ochlazuje – a pomocí hnací elektrické energie ho předává v kondenzátoru do prostředí s vyšší teplotou, například do topné vody – tím toto prostředí ohřívá. Teplo převáděné z výparníku do kondenzátoru se přitom zvětšuje o teplo, na které se v kompresoru mění hnací elektrická energie.

Jinými slovy řečeno: Tepelná energie produkovaná tepelným čerpadlem je dána součtem obou vložených energií, což znamená, že je vždy větší než energie hnací


Požadavky na instalaci a ovládání

Požadavky na instalaci tepelného čerpadla vzduch - voda jsou minimální. Jedná se  pouze o jednoduchý základ pro  venkovní jednotku a druhým požadavkem je prostup zdí. Poté už jde vše snadno. Tato zařízení jsou totiž bezobslužná. Regulace tepelného čerpadla už vše zařídí. Součástí dodávky je ekvitermní regulace, funkce pro řízení až tří topných okruhů, regulace bivalentního zdroje a sofistikované funkce pro ohřev teplé užitkové vody. 


Při uvedení tepelného čerpadla do provozu odborný technik nastaví všechny požadované parametry tepelného čerpadla, aby byl provoz co nejefektivnější. Zákazník je při tomto zprovoznění seznámen s regulací tepelného čerpadla, ale z hlediska ovládání to pro něho znamená, že si na prostorovém termostatu v pokoji už potom pouze nastaví požadovanou teplotu v místnosti. 

 
Výhody tepelného čerpadla vzduch-voda
Snadná instalace
Nízká pořizovací cena
Celoroční využití - ohřev užitkové vody (bazény v létě apod.)
Nižší topný faktor v zimních měsících (při teplotě nižší než -5°C) je kompenzován velmi vysokým topným faktorem v přechodném období (při teplotě vyšší než +3°C)

 

10 bodů jak se vyhnout pochybení při nákupu tepelného čerpadla

V případě, že jste se rozhodli pro nákup tepelného čerpadla, vezměte v úvahu následující doporučení a upozornění při výběru jeho dodavatele.

 1. Nechte si radit pouze od lidí, kteří tepelné čerpadlo doma mají a ví, o čem mluví.
   
 2. Nikdy nekupujte tepelné čerpadlo samostatně. Vždy jen jako komplet i s montáží, projektem a uvedením do provozu.
   
 3. Dodávku tepelného čerpadla si sjednejte přímo s montážní firmou, neobjednávejte ji nikdy přes stavební firmu. V případě, že za tepelné čerpadlo stavební firmě zaplatíte a ona z nějakých důvodů nezaplatí firmě, co tepelné čerpadlo montovala, budete pravděpodobně bez servisu a bez záruky.
   
 4. Nabídky velmi levných nebo „nejlevnějších tepelných čerpadel na trhu“ hoďte okamžitě do koše. Při výběru dodavatele tepelného čerpadla nekoukejte jen na nejnižší cenu. Na první pohled levné tepelné čerpadlo se může pořádně prodražit. 
   
 5. Kriticky zhodnoťte slibované záruky a schopnost firmy slíbeným závazkům dostát.
   
 6. Zkontrolujte si na internetu webové stránky dodavatele, dovozce nebo výrobce tepelného čerpadla. Zkontrolujte, zda se informace o parametrech a zárukách nerozcházejí s tím co Vám tvrdí prodejce.
   
 7. Zamyslete se nad tím, co budete dělat, když člověka, který vám chce prodat tepelné čerpadlo, přejede auto. Je v jeho firmě dostatek zkušených lidí, kteří Vám pak zajistí servis? Je v ČR zastoupení pro tato tepelná čerpadla, které se o Vás pak postará?
   
 8. Poptejte více firem, nenechte se zlákat první „výhodnou“ nabídkou.
   
 9. Věnujte čas prohlídce již instalovaných tepelných čerpadel. Sledujte hlavně:
  a. Jak instalace vypadá po dlouhodobém provozu
  b. Zeptejte se majitele, jak probíhal záruční servis
  c. Vyzkoušejte si jak se ovládá regulace
  d. Poslechněte si jak ze zařízení hlučné
   
 10. Komunikuje s Vámi regulace česky? Prohlédněte si kvalitu návodu na použití.


Návratnost investice do tepelného čerpadla

Pořizovací cena je z pohledu návratnosti vyvážena minimálními provozními náklady. Podle druhu porovnávané energie se při současných cenách pohybuje od tří do osmi let. To je podstatně kratší doba než vlastní životnost tepelného čerpadla, která dosahuje až 25 let.


Ukázka návratnosti investice do tepelného čerpadla z praxe v případě domu s tepelnou ztrátou 10kW.
Nutné položky pořízení Náklady na pořízení
Tepelné čerpadlo HP3AWX08M 185.350,- Kč
Příslušenství 31.750,- Kč
Montáž 26.700,- Kč
Celkem včetně 9% DPH 243.800,- Kč
Celkem po odečtení dotace Zelená úsporám 193.800,- Kč

Běžné roční náklady na vytápění  
Náklady na plyn a elektřinu 58.280,- Kč
Náklady na přímotop a elektřinu 76.745,- Kč
Náklady na tepelné čerpadlo a elektřinu 30.635,- Kč
Úspora oproti vytápění elektrokotlem 46.110,- Kč
Celková doba návratnosti 4 roky

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (1 reakcí)