{LNG: 'tit-reklama'}

Sponzor článku

Thermona

Thermona  - logo
Výrobce kaskádových kotelen a kotlů na tuhá paliva a plyn.
Přejít na detail firmy

Stará osada 258 258, 66484 Zastávka u Brna

Telefon: +420 544 500 511

Firmy z oboru

Umístění kaskádové kotelny

Jedna z podstatných věcí, kterou je třeba vzít do úvahy při zvažování možností jakým způsobem vytápět panelové či jiné bytové domy, jsou prostorové nároky kotelny. Možnost instalace kotlů na zeď dovoluje umístit kaskádovou kotelnu i do malých prostor, jako jsou sklepní kóje, nevyužívané sušárny, mandlovny atd. Tedy do prostorů, které se v mnohých panelových domech nacházejí, nicméně v době moderních automatických praček již dávno ztratili svůj původní význam.


Ze zvyku často uvažujeme tak, že kotelna musí být umístěna ve sklepě. Ovšem ani toto pravidlo již dávno neplatí. Stále větší oblibě se těší kotelny umístěné v podkrovních nebo střešních prostorách. Zejména úspory za případnou stavbu komínu jsou u střešní kotelny nezanedbatelné. Níže si uvedeme jednotlivé varianty umístění kotelen


Kaskádová kotelna v objektu (suterén, přízemí apod.) 

Kaskádová kotelna v objektu

Při návrhu nové kaskádové kotelny v objektu je potřeba zohlednit zda se jedná o zcela novou kotelnu, či zda se jedná o modernizaci technologicky zastaralého zdroje tepla. Při rekonstrukci původní zastaralé kotelny se dá využít stávající komínový průduch (nutnost nového vyvložkování) a např. i větrání kotelny. Při budování zcela nové kotelny je vhodné kotelnu umístit do místnosti poblíž obvodové stěny objektu. Důvodem je snadnější zajištění větrání kotelny a zároveň i řešení odtahu spalin. Pomocí kotlů v provedení „TURBO“ či kotlů s nuceným odtahem je možné vyvést odtah spalin na fasádu budovy. Odtah spalin na fasádě se nejčastěji řeší  pomocí tzv. fasádního komína. 

 

Ukázka typů kotlů společnosti Thermona vhodných pro umístění do suterénu.jpg

.

Ukázka typů kotlů společnosti Thermona vhodných pro umístění do suterénu

 


Kaskádová kotelna na půdě (podstřešní) 

Kaskádová kotelna na půdě

Tzv. podstřešní kaskádová kotelna patří v současnosti ke stále oblíbenějšímu způsobu řešení zdroje tepla. Výhodou tohoto způsobu umístění kotelny je zejména jednoduchá a zároveň nenákladná instalace odkouření. Odtah spalin je řešen jednoduchým „protažením“ odkouření přes střešní konstrukci. U podstřešní kaskádové kotelny není vhodné jako zdroj tepla instalovat kotle v tzv. komínovém provedení. V tomto případě by bylo nutné budovat nákladný min. 4m vysoký společný komín. 


Kaskádová kotelna střešní 

Kasádová kotelna střešní

Obdobou půdní (podstřešní) kaskádové kotelny jsou tzv. kaskádové kotelny střešní. Nejčastěji se budují na objektech s plochou střechou. Výhodou tohoto způsobu umístění kotelny je zejména jednoduchá a zároveň nenákladná instalace odkouření. Odtah spalin je řešen jednoduchým „protažením“ odkouření přes střešní, popřípadě obvodovou konstrukci. Střešní kaskádové kotelny je vhodné sestavovat zejména z kotlů s nuceným odtahem spalin popř. z tzv. „turbokotlů“. U střešních kaskádových kotelen není vhodné jako zdroj tepla navrhovat kotle v tzv. komínovém provedení. V tomto případě by bylo nutné stejně jako u půdních kotelen budovat nákladný min. 4m vysoký společný komín.

Kotle vhodné pro použití v střešní kotelně jsou shodné s kotli použitelnými u podstřešní kotelny.


Kaskádová kotelna v přístavbě

V mnohých případech není možné v daném objektu najít správné a vhodné místo pro instalaci kaskádové kotelny. Za této situace se nejčastěji volí možnost přístavby, která následně slouží jako samostatná plynová kotelna. U tohoto typu kotelen je možné využít kotlů ve všech provedeních, tj. v komínovém provedení, v provedení s nuceným odtahem spalin i v provedení „TURBO“. Pokud se nad střechou přístavby nachází okna, popř. jiné legislativní podmínky neumožňují použit kotlů s nuceným odtahem spalin popř. turbokotlů, je možné využít fasádní komín, který řeší odtah spalin od klasických komínových verzí kotlů.

 

Schémata a fotografie: archiv Thermona spol. s r.o.
Text prošel redakční úpravou

Ohodnoťte článek * * * * *
Vstupte do diskuse (0 reakcí)