Geodetické práce

|< < 1 2 3 4 ... 6 > >|

Geodézie Pardubice

Nabízíme služby a produkty v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Hradišťská 407, 53352 Pardubice-Polabiny

* * * * *

Geodezie Vysočina

Nabízíme geodetické služby. Provádíme zaměřování staveb a pozemků či vytyčování staveb a zaměřování inženýrských sítí.

Třebíčská 1540/70, 59401 Velké Meziříčí

Mobilní telefon: +420 605 753 210

* * * * *

Ing. Hana Hořejšová - Geodet

Nabídka zeměměřičských prací. Zpracování geometrických plánů a znaleckých posudků v oboru geodézie a kartografie. Vytyčování pozemků a staveb.

Jasná 647, 26101 Příbram II

Mobilní telefon: +420 318 621 889

* * * * *

Ing. Igor Vychopeň

Provádění geodetických prací, zaměření stavby, vytyčování vlastnických hranic, tvorba polohopisných a výškopisných plánů.

Jílová 2769/6, 78701 Šumperk

Mobilní telefon: +420 603 728 496

* * * * *

Ing. Jiří Uchytil

Nabídka geodetických služeb.

Sládkova 4617/73, 58601 Jihlava

Mobilní telefon: +420 607 579 964

* * * * *

Ing. Michal Chyba

Komplexní geodetické služby, vytyčování, zaměřování, měření radonu, zápisy a vklady do katastru nemovitostí, poradenství v oboru geodézie. Geodet.

Dlouhá 159, 26101 Příbram II

Mobilní telefon: +420 777 999 766

* * * * *

Ing. Milan Štěpánek - Geomega

Vyhotovujeme geometrické plány pro rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vyznačení věcného břemene. Vytyčujeme stavby, hranice pozemků.

Roháče z Dubé 1303, 58001 Havlíčkův Brod

Mobilní telefon: +420 603 946 543

* * * * *

Ing. Petr Šašek-GEODETICKÉ PRÁCE

Zajišťujeme kompletní geodetické práce pro katastr nemovitostí a inženýrskou geodézii.

Olivova 2202/96, 25101 Říčany

Mobilní telefon: +420 604 536 510

* * * * *

Ing. Vlastimil Sukdolák - Geodetická kancelář

Provádíme veškeré práce v oblasti geodezie a katastru, geometrické plány, mapovací práce, pozemkové úpravy, vytyčování staveb a hranic pozemků.

U Stínadel 1316, 39301 Pelhřimov

Mobilní telefon: +420 565 332 037

* * * * *

Jakub Hlavatý

Průzkumy stavebních památek. Zaměření památkových objektů s vyhodnocením hodnotných konstrukcí. Tvorba plánů pro potřeby publikace.

Cíglerova 1080, 19800 Praha 9

Mobilní telefon: +420 724 131 332

* * * * *

|< < 1 2 3 4 ... 6 > >|